Informatika ve zdravotnictví - D2903138
Anglický název: Informatics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/6, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Kateřina Hajduková
Je prerekvizitou pro: D2906013, D2905014
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a vyhledávání odborných zdrojů v elektronických vědeckých databázích. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Polovina lekce přednáška, druhá polovina seminmář: Informační zdroje v medicíně 1, 2 (Discovery, české zdroje) Informační zdroje v medicíně 3, 4 a Vyhledávání k tématu bakalářské práce Jak napsat vědeckou práci, formální úprava Pravidla citování, Citace PRO Práce s MS Word
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.12.2020)