PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - D29020008
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D2903009, D2905005, D2903006, D2903012, D2903001, D2904007, D2903017, D29020030, D2903005, D2904002, D2904010, D2904003, D2904006, D2904004, D2904011, D2905001, D2905007, D2905009, D2905006, D2905008, D2904015, D2905012
Je záměnnost pro: B00385
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových systémech a organismu. Zahrnuje oblast patologické fyziologie. Student/ka získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek: Interakce organismu a prostředí při vzniku nemoci. Poruchy respiračního systému Poruchy GIT a metabolismu Poruchy kardiovaskulárního systému Poruchy žláz s vnitřní sekrecí Poruchy nervového systém Poruchy homeostázy a acidobazické rovnováhy
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (16.12.2020)
Cíl předmětu
Cíle:

  • Zvládnout základní lékařskou terminologii
  • Pochopit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj a případné komplikace

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (14.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění průběžných testů, účast na přednáškách

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (14.06.2019)
Literatura
Základní studijní literatura:
Vokurka, M.: Patofyziologie pro nelékařské směry, Karolinum, 2013

S. Silbernagel, F. Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada Publ. 2001, ISBN 80-7169-968-3

Další odborná literatura:
E. Nečas a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I a II, Nakl. Karolinum 2000, ISBN 80-246-0051-X

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (14.06.2019)
Požadavky ke zkoušce

Obecná:

Poruchy hydratace a osmolarity organismu

Acidóza

Alkalóza

Metabolismus Na+, K+, Ca2+

Membránový potenciál a jeho změny

Kardiovaskulární systém:

Ateroskleróza, ischemická choroba srdeční

Srdeční selhání

Oběhový šok, typy, stádia

Arteriální hypertenze

Srdeční arytmie

Poruchy krve

Endokrinologie:

Dělení poruch endokrinních žláz, poruchy hormonálních regulací

Poruchy hypotalamo-hypofyzárního systému

Poruchy štítné žlázy a příštítných tělísek

Poruchy nadledvin

Diabetes mellitus

Nervový systém:

Centrální obrna a periferní obrna

Poruchy extrapyramidového systému

Poruchy krevního zásobení mozku

Demyelinizace, demence

Epilepsie

GIT, metabolismus:

Poruchy motility zažívacího traktu, ileus

Vředová choroba

Poruchy funkce pankreatu a jater

Ikterus

Poruchy výživy a následky nedostatku vitamínů

Ledviny:

Poruchy glomerulární filtrace

Poruchy činnosti tubulů

Průtok krve ledvinou a jeho poruchy

Urolitiáza

Akutní a chronické selhání ledvin

Respirace:

Plicní objemy a kapacity při plicních onemocněních

Bronchiální obstrukce, astma bronchiale

Poruchy poměru ventilace-perfúze

Plicní hypertenze

Regulace dýchání při poruchách respiračního systému (ventilační odpověď na hypoxii a hyperkapnii)

Poslední úprava: Hezinová Alice (19.06.2023)
Sylabus

Poruchy ledvin a vylučování

Poruchy respiračního systému

Poruchy GIT a metabolismu

Poruchy kardiovaskulárního systému

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí

Poruchy nervového systém

Poruchy homeostázy a acidobazické rovnováhy

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (14.06.2019)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bD29020008p1

Okruhy studentů
B1.PEDOS
Pá 16.02.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy kardiovaskulárního systému  MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 01.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy ledvin a vylučování           MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 15.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy respiračního systému            MUDr. Kamila Čížková
Čt 28.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy žláz s vnitřní sekrecí                 MUDr. Kamila Čížková
Čt 11.04.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy nervového systému                MUDr. Kamila Čížková
Pá 26.04.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy GIT a metabolizmu             MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 10.05.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy homeostázy a acidobáze        MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK