PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitační ošetřovatelství - D1905004
Anglický název: Rehabilitation in Nursing Care
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/12, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Prerekvizity : D19010001, D19010002, D19010003, D19020007, D19020008, D19020009, D1903003, D1904002, D1904005, D1904006
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rehabilitační ošetřovatelství 2022_23 final.docx Jan Kovář
Cíl předmětu
Cíle:
  • Porozumět odlišnostem péče o zdraví populace v rámci systému primární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému sekundární péče
  • Porozumět odlišnostem péče a léčby o interně nemocné v rámci systému terciární péče
  • Naučit se základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu pacienta v interně
  • Seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy
  • Seznámit se se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se stanovit standardní ošetřovatelské diagnózy a intervence
  • Naučit se naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů
  • Naučit se cílené edukaci pacienta/rodiny

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Rehabilitační ošetřovatelství 2023/2024

BcSP Všeobecné ošetřovatelství, 3. roč.

BcSP Pediatrické ošetřovatelství, 3. roč.

6.10. 2023: (Společná výuka Všeob + Pedi SP) - Malá levá posluchárna

13:30 – 15:55: Mgr.Wanke: Interdisciplinární přístup v rehabilitačním ošetřovatelství: definice pojmů – rehabilitace, fyzioterapie. Respirační fyzioterapie a její využití v rámci rehabilitačního ošetřovatelství v dětském a dospělém věku

20.10. 2023 (Společná výuka Všeob + Pedi SP) - Malá levá posluchárna

13:30 - 15:55: Mgr. Chaloupská: Fyzioterapeutické principy manipulace s dětským pacientem. Rehabilitační ošetřovatelství v pediatrii při aktivitách běžného denního života manipulace a přístup k dětskému pacientovi s centrálním postižením při krmení, oblékání, přesunech z lehu do sedu, při nošení

3.11. 2023 (Společná výuka Všeob + Pedi SP) - Malá levá posluchárna

13:30 - 15:55: Mgr. Stříbrný: Prevence a terapie vertebrogenních bolestí v rámci rehabilitačního ošetřovatelství

15.11. 2023 (Pouze Všeob SP) – SP1

9:40 – 11:10: MUDr. Rybka: Antidekubitální péče u pacientů s poraněním míchy

11:20 - 12:50: Mgr. Novák: Principy péče o celkovou kondici pacienta v dětském a dospělém věku: zásady volby intenzity kondičního cvičení u různých diagnóz limity kondičního cvičení

16.11. 2023 (Společná výuka Všeob + Pedi SP) - Malá levá posluchárna

11:20-12:50: doc. PhDr. Čakrt, Ph.D. Neurofyziologické principy rehabilitačního ošetřovatelství

13:30-15:55: As. Mgr. Babková: Polohování na JIP, ARO, zásady polohování u pacientů s projevy spasticity

Písemný zkouškový test – prof. Kobesová

Termín testu po ukončení bloku po dohodě se studenty (alena.kobesova@lfmotol.cuni.cz)

Poslední úprava: Pecharová Michaela (06.10.2023)
Literatura
Základní studijní literatura:
Bláha M. a kol. Vnitřní lékařství I. a II díl Brno IDVZ, 1997

Šafránková, A.,Nejedlá, M.: Interní ošetřovatelství I, Grada Publishing, 2006

Šafránková, A.,Nejedlá, M.: Interní ošetřovatelství II, Grada Publishing, 2006

Další odborná literatura:
Swearingen,P.L.: Manual of Medical-Surgical Nursing Care. Nursing Interventions and Collaborative Management. 3rd ed St.Louis: Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7694-0

Beare,P.G.,Myers,J.L.: Principles and Practice of Adult Health Nursing. 2nd ed. St.Louis: Mosby, 1994

ISBN 0-8016-6856-5

Gulanic,M.,Klopp,A.,Galanes,A.: Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Interventions. St.Louis:Mosby, 1994 ISBN 0-8016-7745-9

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

Blok je zakončen zkouškovým testem

Termín testu stanoví Doc. Smolíková během výuky 5.1.2017

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (15.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK