PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - D19010001
Anglický název: Anatomy
Zajišťuje: Ústav anatomie (13-320)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/4, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1903012, D1905008, D1903003, D1903005, D1904007, D1904011, D1904004, D1904003, D1904002, D1904005, D1904006, D1904012, D1905004, D1903006, D1905001, D1903009, D1905002, D1905005, D1905003, D1905006, D1905007, D1903017
Anotace
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se stavbou a terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Na poznatky anatomie navazují předměty fyziologie a patologie. Obsahové zaměření: 1) stavba buňky a tkání, 2) pohybová soustava, 3) krevní oběh a složení krve, 4) dýchací soustava, 5) trávicí soustava, 6) vylučovací soustava, 7) pohlavní soustava, 8) nervová soustava, 9) žlázy s vnitřním vyměšováním a kůže
Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
Cíl předmětu
Cíle:
  • Získat základní znalosti o stavbě lidského těla
  • Získat základní poznatky o struktuře orgánů a orgánových systémů v lidském těle
  • Naučit se základní anatomickou terminologii
  • Získat schopnost propojit anatomické poznatky při výuce navazujících předmětů

Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět může být zakončen pouze po získání zápočtu. Teprve po získání zápočtu je student připuštěn k závěrečné zkoušce. K udělení zápočtu je nutná 100% prezence na výuce a účast na všech čtyřech online zápočtových testech.

Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
Literatura

Základní studijní literatura – povinná:

Kachlík, David. Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. 154 s. ISBN 978-80-2464-058-7.

Základní studijní literatura – doporučená:

Naňka, O.; Elišková, M.: Přehled anatomie. Praha: Galén, Karolinum – ISBN 978-80-7262-612-0.

Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
Metody výuky

Prezenční výuka

Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
Požadavky ke zkoušce - český znakový jazyk

Je třeba splnit jedinou podmínku pro připuštění k závěrečné zkoušce z anatomie, jíž je získání zápočtu.

Rozsah zkoušených znalostí je dán povinnou literaturou, prezentacemi a výkladem. Závěrečná zkouška proběhne formou online testu. Více informací ohledně zkoušky naleznete na https://anatomie.lf2.cuni.cz/vseobecna-pediatricka-sestra/zkouska

Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
Sylabus

Viz: https://anatomie.lf2.cuni.cz/vseobecna-pediatricka-sestra/rozvrh-seminaru

Poslední úprava: Salavová Šárka, Mgr. (30.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK