PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné metody fyzioterapie (SZ) - D1704035
Anglický název: General methods of physiotherapy (STEX)
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 Metodika proprio-neuromuskulární facilitace
2 Vojtova metoda – diagnostická část
3 Vojtova metoda – terapeutická část
4 Bobath koncept – vyšetření
5 Bobath terapeutické postupy
6 Brügger koncept
7 Senzomotorická stimulace
8 Metoda dle K. Schrottové
9 Metoda dle McKenzieho – vyšetření a terapeutické postupy
10 Metoda Klappova lezení – principy, terapie
11 Metoda Brunkow
12 Metoda M.Feldenkraise
13 Lymfodrenáž – diagnostika, principy terapie
14 Metoda dle Mojžíšové – vyšetření a terapie
15 Principy mobilizace a manipulace
16 Postizometrická relaxace, reciproční inhibice. Principy antigravitační relaxace svalu
17 Využití virtuální reality v rehabilitaci
18 Orofaciální fyzioterapie
19 Respirační fyzioterapie
20 Facilitace svalové kontrakce
21 Diagnostické přístrojové metody (posturografie, PEMG, kinematická analýza)
22 Terapeutické přístrojové metody (biofeedback, rázová vlna, přístroje k reedukaci chůze)
23 Bazální stimulace
24 Kognitivní terapie – součást metod fyzioterapie
25 Terapie a diagnostika onemocnění viscerosomatické a somatoviscerální etiologie
51 Balneologie a její význam v moderní léčebné rehabilitaci.
52 Jaké jsou obecné kontraindikace fyzikální terapie a balneologie.
53 Druhy termopozitivních procedur, jejich teplotní tolerance a účinky na organismus.
54 Účinky a indikace kryoterapie a kontrastních procedur.
55 Moderní analgetické metody ve fyzioterapii, mechanismus jejich účinku.
56 Procedury FT s myorelaxačním účinkem, mechanismus jejich účinku.
57 Procedury FT s antiedematózním účinkem.
58 Terapie nízkofrekvenčními proudy, jejich mechanismus účinku a využití v rehabilitaci.
59 Terapie středofrekvenčními proudy, druhy aplikací a jejich využití v rehabilitaci.
60 Druhy TENS proudů a jejich využití.
61 Magnetoterapie, aplikátory, indikace a kontraindikace.
62 Distanční elektroterapie, používané proudy, indikace a kontraindikace.
63 Moderní metody fototerapie, mechanismus jejich účinku, indikace, kontraindikace.
64 Mechanoterapie, druhy procedur, mechanismy účinku, indikace, kontraindikace.
65 Léčebný ultrazvuk –mechanismus účinku, zásady volby parametrů, aplikační technika, indikace a kontraindikace.
66 Elektrodiagnostika ve fyzioterapii.
67 Volba parametrů myostimulační elektroterapie dle charakteru a stupně svalového oslabení.
68 Kombinovaná terapie elektroterapie a ultrazvuku, jiné příklady kombinace různých druhů FT.
69 Zásady volby metod fyzikální terapie v revmatologii.
70 Zásady volby metod fyzikální terapie k ovlivnění reflexních změn pohybového systému.
71 Fyzikální terapie v komplexní léčbě funkčních poruch pohybového systému.
72 Fyzikální terapie v akutní a subchronické a chronické fázi posttraumatických stavů (po distorzích, subluxacích, luxacích a frakturách).
73 Fyzikální terapie při léčbě centrálních poruch hybnosti (CMP, stavy po úrazech mozku a míchy).
74 Zásady volby metod fyzikální terapie u degenerativních kloubních onemocnění.
75 Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění kardiovaskulárního systému (ICHS, ICHDK).
76 Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění dýchacího systému (asthma bronchiale a CHOPN)
77 Prostředky pro fyzikální autoterapii.
78 Přírodní léčivé zdroje a 3 příklady užití v ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK