PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie v klinických oborech (SZ) - D1704032
Anglický název: Physiotherapy in clinical subjects (STEX)
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 1. Chronická žilní insuficience DKK a tromboembolická choroba
2 2. Ischemická choroba srdce
3 3. Vrozené vady srdce a chlopenní poruchy
4 4. Obstrukční plicní onemocnění
5 5. Restrikční plicní onemocnění
6 6. Specifika fyzioterapie u pacienta na intenzivním lůžku, koncept rhb ošetřovatelství
7 7. Specifika fyzioterapie u geriatrického pacienta
8 8. Těhotenství a šestinedělí
9 9. Inkontinence moči a stolice
10 10. Artróza nosných kloubů, endoprotetika
11 11. Bolestivé poruchy měkkých tkání (tendinitidy, bursitidy a entezopatie, myofasciální bolestivý syndrom)
12 12. Skoliózy, vadné držení těla, m. Scheuermann
13 13. Řetězení funkční poruch
14 14. Protetické zajištění poruch pohybového systému
15 15. Vrozené a vývojové vady hybného systému
16 16. Traumatologie – hojení tkání, algoritmus terapie po úrazu
17 17. Traumatologie – nejtypičtější úrazy v dětském, adolescentním, dospělém a seniorském věku
18 18. Fyzioterapie po zákrocích v břišní, hrudní a pánevní dutině
19 19. Diferenciální diagnostika při bolesti v oblasti kořenových kloubů
20 20. Revmatoidní onemocnění
21 21. Metabolické a hormonální poruchy s projevy v pohybovém aparátu
22 22. Komplexní regionální bolestivý syndrom. Fibromyalgie
23 23. Poruchy hlavových nervů
24 24. Onemocnění periferních nervů na horních končetinách
25 25. Onemocnění periferních nervů na dolních končetinách
26 26. Onemocnění motoneuronu
27 27. Poruchy řízení rovnováhy, poruchy chůze, pády
28 28. Onemocnění kosterních svalů a nervosvalového přenosu
29 29. Cévní mozkové příhody
30 30. Míšní postižení
31 31. Parkinsonova choroba a jiná extrapyramidová onemocnění
32 32. Bolesti krčního a hrudního úseku páteře
33 33. Bolesti bederního úseku páteře
34 34. Autoimunitní onemocnění centrálního a periferního NS (RS, paraneoplastické syndromy, sy Guillian-Barre, CIDP
35 35. Poruchy psychomotorického vývoje v péči fyzioterapeuta
36 36. Nitrolební a míšní nádory; Typická nádorová onemocnění v dětském věku; pozdní následky onkologické léčby v dětství a jejich fyzioterapie
37 37. Onemocnění s převažujícím postižením kognitivních funkcí – demence
38 38. Bolest – patofyziologie, klasifikace bolestivých syndromů a možnosti ovlivnění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK