PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - D1703030
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty širšího základu
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)
Tělovýchovné lékařství je povinným předmětem, jehož náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě a prevenci chorob. Cílem předmětu je získání klinických znalostí a dovedností v souvisejícím lékařském oboru tělovýchovné lékařství a jejich fixace. V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a kompetence:  Odebrat tělovýchovně lékařskou anamnézu včetně pohybového režimu ve standardizované formě, také s ohledem na pacientova očekávání, priority, hodnoty a potřeby, orientovat se v obtížích pacientů limitující jejich pohybové možnosti u všech věkových kategorií  Identifikovat ty příznaky, které nejvíce ovlivňují pacientovu schopnost habituální aktivity a sportu a jsou rizikové pro horšení fyzické zdatnosti v budoucnu  Orientovat se v základech funkční diagnostiky kardiorespiračního systému a být schopen modifikovat na základě těchto vyšetření pohybový režim pacienta  Chápat roli fyzioterapeuta a tělovýchovného lékaře v diagnostice, léčbě a sekundární prevenci nemocí, vzniklých v souvislosti s nesprávným prováděním pohybové aktivity nebo v souvislosti s nesprávným pohybovým režimem, včetně diagnostiky přetížení u pacientů s nadměrnou pohybovou aktivitou (závodní sport)  Edukovat pacienta v rámci komplexní modifikace jeho životního stylu  Účastnit se týmové léčby patologických stavů vzniklých v důsledku nevhodné nebo nepřiměřené pohybové aktivity nebo inaktivity  Ovlivňovat a usměrňovat tělovýchovný proces se zdůrazněním jeho zdravotně preventivního efektu  Navrhnout vhodné pohybové aktivity v předškolním, mladším, středním věku, u seniorů s ohledem na jejich zdravotní i sociální anamnézu  Předcházet poškozování zdraví a úrazům při sportu optimalizací řídících schopností hybného systému a dodržováním zásad sportovního tréninku. Stručná charakteristika předmětu: Předmět Tělovýchovné lékařství poskytuje studentům základní přehled v možnostech primárně i sekundárně preventivně ovlivňovat a léčit základní skupiny onemocnění nespecifickým pohybovým režimem. Je zaměřen jak na populaci s hypokinezou – pacienti s rizikem a rozvinutými civilizačními chorobami, tak s hyperkinezou - závodní sport. Ukazuje hlavní diagnostická, terapeutická i organizační opatření jak optimalizovat pohybový režim. Zdůrazňuje interdisciplinární přístup týmu s tělovýchovným lékařem, fyzioterapeutem, rehabilitačním lékařem, ortopedem a dalšími specialisty. Předmět je vyučován formou interaktivních seminářů a praktické výuky v zátěžové laboratoři, včetně praktického výuky zátěžového testu a hodnocení posturálních odchylek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Povinná literatura:

MÁČEK Miloš; RADVANSKÝ Jiří Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-

80-7262-695-3.

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 8. vyd. Chicago: Lippincott

Williams & Wilkins, 2015. 1028 s. ISBN-13: 978-1-4511-9155-4

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (23.11.2020)

Tělovýchovné lékařství je povinným předmětem, jehož náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě

a prevenci chorob. Cílem předmětu je získání klinických znalostí a dovedností v souvisejícím lékařském oboru

tělovýchovné lékařství a jejich fixace. V rámci předmětu student získá především následující znalosti, dovednosti a

kompetence:

 Odebrat tělovýchovně lékařskou anamnézu včetně pohybového režimu ve standardizované formě, také s ohledem na

pacientova očekávání, priority, hodnoty a potřeby, orientovat se v obtížích pacientů limitující jejich pohybové

možnosti u všech věkových kategorií

 Identifikovat ty příznaky, které nejvíce ovlivňují pacientovu schopnost habituální aktivity a sportu a jsou rizikové pro

horšení fyzické zdatnosti v budoucnu

 Orientovat se v základech funkční diagnostiky kardiorespiračního systému a být schopen modifikovat na základě

těchto vyšetření pohybový režim pacienta

 Chápat roli fyzioterapeuta a tělovýchovného lékaře v diagnostice, léčbě a sekundární prevenci nemocí, vzniklých

v souvislosti s nesprávným prováděním pohybové aktivity nebo v souvislosti s nesprávným pohybovým režimem,

včetně diagnostiky přetížení u pacientů s nadměrnou pohybovou aktivitou (závodní sport)

 Edukovat pacienta v rámci komplexní modifikace jeho životního stylu

 Účastnit se týmové léčby patologických stavů vzniklých v důsledku nevhodné nebo nepřiměřené pohybové aktivity

nebo inaktivity

 Ovlivňovat a usměrňovat tělovýchovný proces se zdůrazněním jeho zdravotně preventivního efektu

 Navrhnout vhodné pohybové aktivity v předškolním, mladším, středním věku, u seniorů s ohledem na jejich zdravotní

i sociální anamnézu

 Předcházet poškozování zdraví a úrazům při sportu optimalizací řídících schopností hybného systému a dodržováním

zásad sportovního tréninku.

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět Tělovýchovné lékařství poskytuje studentům základní přehled v možnostech primárně i sekundárně preventivně

ovlivňovat a léčit základní skupiny onemocnění nespecifickým pohybovým režimem. Je zaměřen jak na populaci

s hypokinezou – pacienti s rizikem a rozvinutými civilizačními chorobami, tak s hyperkinezou - závodní sport. Ukazuje

hlavní diagnostická, terapeutická i organizační opatření jak optimalizovat pohybový režim. Zdůrazňuje interdisciplinární

přístup týmu s tělovýchovným lékařem, fyzioterapeutem, rehabilitačním lékařem, ortopedem a dalšími specialisty.

Předmět je vyučován formou interaktivních seminářů a praktické výuky v zátěžové laboratoři, včetně praktického výuky

zátěžového testu a hodnocení posturálních odchylek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK