PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie v klinických oborech II. - D1703022
Anglický název: Physiotherapy in Clinical Disciplines II.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/42, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Prerekvizity : D1701301, D1701302, D1701303, D1701304
Anotace
Předmět prezentuje možnosti terapie v různých klinických oborech u vybraných specifických onemocnění v dospělém věku. Student se seznamuje s problematikou daného oboru (ortopedie, interní medicína, neurologie, chirurgie a další.) resp. s konkrétními typickými případy. Obsah plynule navazuje na témata předmětů Fyzioterapeutické metodiky, Obecné metody z 1. ročníku následného magisterského studia. Student po předmětu Fyzioterapie v klinických oborech by měl mít následující dovednosti a kompetence:  Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně), pochopit odlišnosti přístupu (dle věku pacienta, dle fáze léčby, dle možných komorbidit)  Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, kazuistika je demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo fyzioterapeutem, případně provedena video-analýza  Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření  Student by měl umět charakterizovat typického pacienta (typiklinických oborů) a znát jeho potřeby  Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)  Student je seznámen indikací a kontraindikací fyzioterapie; u akutního lůžka –sledování dat u monitorovaného pacienta Stručná charakteristika předmětu: Student dostává informace, které charakterizují příslušný klinický obor a jsou prezentovány nejčastější kazuistiky. Vždy je v rámci předmětu předneseno téma z pohledu lékaře, na které navazuje sdělní fyzioterapeuta. Fyzioterapeut vysvětlí péči o daného pacienta, demonstruje na skutečném případu, případně na videu. Fyzioterapeut klade důraz na vyšetření, postup terapie, závěrečné zhodnocení efektu terapie. Hlavní témata předmětu jsou: Spolupráce lékaře a fyzioterapeuta při ošetření pacienta s poruchou v pohybovém aparátu, u pacienta se skoliózou. Spolupráce fyzioterapeuta a lékaře u postpoliomyelitického syndromu, u cerebellárlní ataxie, po cévní mozkové příhodě, u pacienta s degenerativním neurologickým onemocněním a u pacienta s poruchou vestibulárního aparátu. Metodické postupy v pneumologii. Funkční vyšetření a terapie kardiorespiračních poruch v dospělém věku, u pacienta s interní diagnózou. Metodické postupy lékaře a fyzioterapeuta u popálenin.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 2. roč. navazující magisterské studium fyzioterapie

Semestr: letní 2023/2024

Název předmětu: Fyzioterapie v klinických oborech

Garant předmětu: PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

Podmínky pro zápočet: 90% účast, zápočtový test

Zkouška: ústní zkouška

Počet hodin: 2/4, zápočet + zkouška

Výuka: bloková výuka 8.4. - 26.4. 2024

Učebna: LEHÁRNA

DATUM TÉMA VYUČUJÍCÍ OČ HODIN

PO 8.4. 2024 8:30-14,30 Neurovizuální rehabilitace MUDr. Viktor Veselý

Mgr. A. Quittková

5

ÚT 9.4. 2024 8,00-9,30

10-13,00 Dysfagie z pohledu lékaře

Návrh terapie u pacienta s GERD – workshop

MUDr. L. Mrázková

As. PhDr. P. Bitnar. PhD. 3

ST 10.4.2024 8,00-16,00

Inkontinence moči, stolice.

Vyšetření pacienta, návrh terapie, workshop – cvičení na sobě

Funkční poruchy v těhotenství, diastáza – praktický workshop Mgr. M. Havlíčková 8

ČT 11.4. 2024 9-13,00 Funkční poruchy hybného systému Prof. P. Kolář, PhD.

PÁ 12.4.2024 8-13,00 Traumatologie – nejčastější úrazy dětského a dospělého věku, patofyziologie a terapie MUDr. V. Rybka 6

PO 15.4. 2024 8,30 - 14,00 Adultní skolióza

Terapie dle K. Schroth – praktický workshop

PhDr. M. Šafářová, PhD.

As. Mgr. K. Kučerová

UT 16.4.2024 8-9,30

9,45-11,15

11,45-13,15

13,15-15.00 Parkinsonova nemoc

Spasticita

Operativa u pacientů s DMO

Strategie řešení neurogenních deformit u dětí s DMO PhDr. O. Gál, PhD.

MUDr. J. Smetanová

prim. MUDr. O. Dyrhonová

4

3

3

ST 17.4.2024 8-11,00

11,30-14,30 GRACIES

Vestibulární workshop, demonstrace pacientů

Mgr. K. Hojková, PhD.

As. Mgr. K. Kučerová

4

ČT 18.4:2024 8,00-13,00 Pacient s bolavým ramenem

Vyšetření, terapie, testy – workshop, cvičení na sobě Mgr. L. Doubková 6

PÁ 19.4.2024 8.00- 9.30

9.45- 11.30

KRBS

Fibromyalgie Mgr. T. Kavka

Mgr. Z. Čech 3

PO 22.4.2024 8-9,30

10,00-14,30 Amputace z pohledu lékaře.

Amputace, nácvik chůze,

protetika – technici firmy Otto Bock MUDr. A. Jindra

Bc. H. Kohoutová; Technik Otto Bock 3

UT 23.4.2024 8:30-12.30 TRAUMATOLOGIE RUKY

Mgr. M. Kukačková 6

ST 24.4.2024 8-11,00 Maitland koncept

Mgr. J. Demeková

ČT 25.4.20248:30-12.30 TRAUMATOLOGIE RUKY – PRAXE, PROTÉZY

Mgr. M. Kukačková

PÁ 26.4.2024 8-10:30

11-13,00 FAI

KYČEL WORKSHOP

MUDr. P. Chládek

Mgr. J. Veselá 3

3

Poslední úprava: Pecharová Michaela (24.04.2024)
Literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel, 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-657-1

SMOLÍKOVÁ, Libuše a Miloš MÁČEK, 2010. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: NCO NZO, ISBN 978-80-7013-527-3.

GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK, 2005. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého

anglického vydání. Praha: Triton. ISBN: 80-7254-720-8

MAINE, Eleanor, DENEHY, Linda, 2016. Respiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics. 5. vydání. EIsevier. ISBN:

9780702047312

CARREIRO, Jane Elizabeth, 2009. Pediatric Manual Medicine: An Osteopathic Approach. Churchill Livingstone. ISBN:

978-0443103087

ČADA, Zdeněk, ČERNÝ, Rudolf, ČAKRT, Ondřej: Závrať. Tobiáš s.r.o 2017.ISBN 978-80-7311-165-6.

SUCHOMEL, Petr, KRBEC, Martin: Spondylolistéza. Galén 2007. ISBN: 978-80-7262-477-5.

Doporučená literatura:

VONDRA, Vladimír, 2017. Dušnost: problém mnoha oborů. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta.

Aeskulap. ISBN 9788020446107

BERDISHEVSKY, H. et all: Physiotherapy scoliosis-specific exercises a comprehensive review of seven major school.

Scoliosis and Spinal Disorders, (2016) 11:20. DOI 10.1186/s13013-016-0076-9

NEGRINI, S. et all: 2016 SOSORT guidlines: orthopaedic nad rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during

growth. Scoliosis and Spinal Disorders, (2018) 13:3. DOI: 10.1186/s13013-017-0145-8

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

Předmět prezentuje možnosti terapie v různých klinických oborech u vybraných specifických onemocnění v dospělém

věku. Student se seznamuje s problematikou daného oboru (ortopedie, interní medicína, neurologie, chirurgie a další.) resp.

s konkrétními typickými případy. Obsah plynule navazuje na témata předmětů Fyzioterapeutické metodiky, Obecné metody

z 1. ročníku následného magisterského studia.

Student po předmětu Fyzioterapie v klinických oborech by měl mít následující dovednosti a kompetence:

 Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně), pochopit odlišnosti přístupu (dle věku

pacienta, dle fáze léčby, dle možných komorbidit)

 Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, kazuistika je demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo

fyzioterapeutem, případně provedena video-analýza

 Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření

 Student by měl umět charakterizovat typického pacienta (typiklinických oborů) a znát jeho potřeby

 Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)

 Student je seznámen indikací a kontraindikací fyzioterapie; u akutního lůžka –sledování dat u monitorovaného pacienta

Stručná charakteristika předmětu:

Student dostává informace, které charakterizují příslušný klinický obor a jsou prezentovány nejčastější kazuistiky. Vždy je

v rámci předmětu předneseno téma z pohledu lékaře, na které navazuje sdělní fyzioterapeuta. Fyzioterapeut vysvětlí péči o

daného pacienta, demonstruje na skutečném případu, případně na videu. Fyzioterapeut klade důraz na vyšetření, postup

terapie, závěrečné zhodnocení efektu terapie. Hlavní témata předmětu jsou: Spolupráce lékaře a fyzioterapeuta při ošetření

pacienta s poruchou v pohybovém aparátu, u pacienta se skoliózou. Spolupráce fyzioterapeuta a lékaře u

postpoliomyelitického syndromu, u cerebellárlní ataxie, po cévní mozkové příhodě, u pacienta s degenerativním

neurologickým onemocněním a u pacienta s poruchou vestibulárního aparátu. Metodické postupy v pneumologii. Funkční

vyšetření a terapie kardiorespiračních poruch v dospělém věku, u pacienta s interní diagnózou. Metodické postupy lékaře a

fyzioterapeuta u popálenin.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK