PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie v klinických oborech I. - D1703021
Anglický název: Physiotherapy in Clinical Disciplines I.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/56, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Prerekvizity : D1701301, D1701302, D1701303, D1701304
Anotace
Předmět prezentuje možnosti terapie v různých klinických oborech u vybraných specifických onemocnění v dospělém věku. Student se seznamuje s problematikou daného oboru (ortopedie, interní medicína, neurologie, chirurgie a další.) resp. s konkrétními typickými případy. Obsah plynule navazuje na témata předmětů Fyzioterapeutické metodiky, Obecné metody z 1. ročníku následného magisterského studia. Student po předmětu Fyzioterapie v klinických oborech by měl mít následující dovednosti a kompetence:  Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně), pochopit odlišnosti přístupu (dle věku pacienta, dle fáze léčby, dle možných komorbidit)  Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, kazuistika je demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo fyzioterapeutem, případně provedena video-analýza  Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření  Student by měl umět charakterizovat typického pacienta (typiklinických oborů) a znát jeho potřeby  Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)  Student je seznámen indikací a kontraindikací fyzioterapie; u akutního lůžka –sledování dat u monitorovaného pacienta Stručná charakteristika předmětu: Student dostává informace, které charakterizují příslušný klinický obor a jsou prezentovány nejčastější kazuistiky. Vždy je v rámci předmětu předneseno téma z pohledu lékaře, na které navazuje sdělní fyzioterapeuta. Fyzioterapeut vysvětlí péči o daného pacienta, demonstruje na skutečném případu, případně na videu. Fyzioterapeut klade důraz na vyšetření, postup terapie, závěrečné zhodnocení efektu terapie. Hlavní témata předmětu jsou: Spolupráce lékaře a fyzioterapeuta při ošetření pacienta s poruchou v pohybovém aparátu, u pacienta se skoliózou. Spolupráce fyzioterapeuta a lékaře u postpoliomyelitického syndromu, u cerebellárlní ataxie, po cévní mozkové příhodě, u pacienta s degenerativním neurologickým onemocněním a u pacienta s poruchou vestibulárního aparátu. Metodické postupy v pneumologii. Funkční vyšetření a terapie kardiorespiračních poruch v dospělém věku, u pacienta s interní diagnózou. Metodické postupy lékaře a fyzioterapeuta u popálenin.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 2. ROČ. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Zimní semestr 2023/24

Název předmětu: Fyzioterapie v klinických oborech

Garant předmětu: As. PhDr. M. Šafářová, PhD.

Podmínky zápočtu: 100% účast

ZS: 2/4 zápočet -test

Výuka: pátek 8.15 - 13.45 hod, posluchárna S2-2, 7 vyučovacích hodin

Poslední úprava: Pecharová Michaela (12.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel, 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-657-1

SMOLÍKOVÁ, Libuše a Miloš MÁČEK, 2010. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: NCO NZO, ISBN 978-80-7013-527-3.

GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK, 2005. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého

anglického vydání. Praha: Triton. ISBN: 80-7254-720-8

MAINE, Eleanor, DENEHY, Linda, 2016. Respiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics. 5. vydání. EIsevier. ISBN:

9780702047312

CARREIRO, Jane Elizabeth, 2009. Pediatric Manual Medicine: An Osteopathic Approach. Churchill Livingstone. ISBN:

978-0443103087

ČADA, Zdeněk, ČERNÝ, Rudolf, ČAKRT, Ondřej: Závrať. Tobiáš s.r.o 2017.ISBN 978-80-7311-165-6.

SUCHOMEL, Petr, KRBEC, Martin: Spondylolistéza. Galén 2007. ISBN: 978-80-7262-477-5.

Doporučená literatura:

VONDRA, Vladimír, 2017. Dušnost: problém mnoha oborů. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta.

Aeskulap. ISBN 9788020446107

BERDISHEVSKY, H. et all: Physiotherapy scoliosis-specific exercises a comprehensive review of seven major school.

Scoliosis and Spinal Disorders, (2016) 11:20. DOI 10.1186/s13013-016-0076-9

NEGRINI, S. et all: 2016 SOSORT guidlines: orthopaedic nad rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during

growth. Scoliosis and Spinal Disorders, (2018) 13:3. DOI: 10.1186/s13013-017-0145-8

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

Předmět prezentuje možnosti terapie v různých klinických oborech u vybraných specifických onemocnění v dospělém

věku. Student se seznamuje s problematikou daného oboru (ortopedie, interní medicína, neurologie, chirurgie a další.) resp.

s konkrétními typickými případy. Obsah plynule navazuje na témata předmětů Fyzioterapeutické metodiky, Obecné metody

z 1. ročníku následného magisterského studia.

Student po předmětu Fyzioterapie v klinických oborech by měl mít následující dovednosti a kompetence:

 Měl by být seznámen s problematikou daného klinického oboru (obecně), pochopit odlišnosti přístupu (dle věku

pacienta, dle fáze léčby, dle možných komorbidit)

 Studentovi jsou předneseny nejčastější případy, kazuistika je demonstrována na pacientovi lékařem a/nebo

fyzioterapeutem, případně provedena video-analýza

 Student by měl umět daného pacienta systematicky vyšetřit a daná data interpretovat a udělat závěr z vyšetření

 Student by měl umět charakterizovat typického pacienta (typiklinických oborů) a znát jeho potřeby

 Na základě vyšetření je student schopen stanovit cíl terapie (krátkodobý a dlouhodobý)

 Student je seznámen indikací a kontraindikací fyzioterapie; u akutního lůžka –sledování dat u monitorovaného pacienta

Stručná charakteristika předmětu:

Student dostává informace, které charakterizují příslušný klinický obor a jsou prezentovány nejčastější kazuistiky. Vždy je

v rámci předmětu předneseno téma z pohledu lékaře, na které navazuje sdělní fyzioterapeuta. Fyzioterapeut vysvětlí péči o

daného pacienta, demonstruje na skutečném případu, případně na videu. Fyzioterapeut klade důraz na vyšetření, postup

terapie, závěrečné zhodnocení efektu terapie. Hlavní témata předmětu jsou: Spolupráce lékaře a fyzioterapeuta při ošetření

pacienta s poruchou v pohybovém aparátu, u pacienta se skoliózou. Spolupráce fyzioterapeuta a lékaře u

postpoliomyelitického syndromu, u cerebellárlní ataxie, po cévní mozkové příhodě, u pacienta s degenerativním

neurologickým onemocněním a u pacienta s poruchou vestibulárního aparátu. Metodické postupy v pneumologii. Funkční

vyšetření a terapie kardiorespiračních poruch v dospělém věku, u pacienta s interní diagnózou. Metodické postupy lékaře a

fyzioterapeuta u popálenin.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1703021p1

Okruhy studentů
N2.APFYZ
Pá 06.10.2023 8:15 - 13:45 přednáška

6.10. 2023

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - ARO - dětský věk

Fyzioterapie na intenzivním lůžku

                     MUDr. Petr Pavlíček,

          Mgr. Aneta Kolářová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 13.10.2023 8:15 - 13:45 přednáška

13.10. 2023

Neonatologie  8,15 – 10,00

 

Fyzioterapie dětí s perinatální zátěží 10,30-13,45

MUDr. Jakub Tkaczyk

PhDr. Michaela Málková, PhD

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 20.10.2023 8:15 - 13:45 přednáška

20.10. 2023

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - operativa u DMO. Lékař 8,15- 10,00

 

Fyzioterapie u dětí s DMO po operačním výkonu

Doc. MUDr.Alena  Schejbalová, Ph.D.

 

Mgr. Jiří Halámka

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 27.10.2023 8:15 - 13:45 přednáška

27.10. 2023

Respirační problematika v dětském věku

MUDr. Tereza Doušová

Mgr. Aneta Kolářová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 03.11.2023 8:15 - 13:45 přednáška

3.11.2023

Fyzioterapeutická úskalí geriatrické křehkosti

As. Mgr. Michaela Ulrichová, PhD.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 10.11.2023 8:15 - 13:45 přednáška

10.11.2023

 

 

8.15 -10,00 Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - vrozená vývojová vada kyčelních kloubů

 

 

10,30-12,00 Metodické postupy lékaře a fyzioterapeuta u pacienta s cerebellární ataxií

MUDr. Petr Chládek,

 

 

MUDr. Alena Zumrová

protože jste nestihli ONKO téma dokončit,  10/11 2023   cca 12.15-13.45 bude téma dokončeno, prosím počítejte s tím

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 17.11.2023 8:15 - 13:45 přednáška

17.11.2023

STÁTNÍ SVÁTEK

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 24.11.2023 8:15 - 13:45 přednáška

24.11.2023

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - nervosvalová onemocnění - dětský věk

Fyzioterapie u NM onemocnění

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

 

Yveta Švábová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 01.12.2023 8:15 - 13:45 přednáška

1.12.2023

9-12,00  Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - postpoliomyelitický syndrom

MUDr. Ivana Wurstová, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 08.12.2023 8:15 - 13:45 přednáška

8.12.2023

 

PEDIATRIE – NEUROLOGIE

Etiologie, klasifikace DMO

Léčba spasticity 8,15- 9.45

 

Pacient DMO, management péče od 0-20 let, komplexní přístup 10.00-12.00

 

Ergoterapie u DMO, protetické zajištění pacienta s DMO 12.30-13.45

As.MUDr. Josef Kraus

 

 

 

MUDr. Olga  Dyrhonová

 

 

Tým ergoterapie

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 15.12.2023 8:15 - 13:45 přednáška

15.12.2023

Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře -  porodní paréza brachiálního plexu

Paréza n.VII v dětském věku

 

MUDr. Libor Mencl,

Mgr. Blanka Vlčková

Mgr. Petra Dvořáková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 22.12.2023 8:15 - 13:45 přednáška

22.12.2023

Traumatologie -nejtypičtější úrazy dospělého a dětského věku

 MUDr. Vojtěch Rybka

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 05.01.2024 8:15 - 13:45 přednáška

5.1.2024

8.15-13.45

Pozdní následky pacientů léčených v dětství pro kardiologické onemocnění - časná fáze, souvislosti během růstu, fyzioterapie v různém věkovém období...náhrada za 18.10.2023 FVNAP

Mgr. A. Carbajo,

Mgr. P. Nováková

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 12.01.2024 8:15 - 13:45 přednáška

12.1.2024

zápočet

As.PhDr. Marcela Šafářová, PhD.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK