PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální metody fyzioterapie - D1703017
Anglický název: Special Methods in Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:42/42, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Prerekvizity : D1701301, D1701302, D1701309, D1701310
Anotace
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi základní teoretické předměty profilujícího základu. Zaměření a cíle předmětu jsou:  Seznámení s metodou klasické Mobilisace kloubního systému dle zásad Pražské školy a prof. K. Lewita. Praktická aplikace jednotlivých postupů a manévrů tohoto léčebného konceptu.  Seznámení s metodou dle M. Feldenkreise (Feldenkreisova metoda). Praktická aplikace jednotlivých postupů a manévrů tohoto léčebného konceptu.  Seznámení s metodou M. Mojžíšové a její aplikace u funkčních poruch hybného systému a její konotace k vývojové kineziologii. Praktická aplikace jednotlivých postupů a manévrů tohoto léčebného konceptu.  Seznámení s podstatou a teoretickými východisky Hiporehabilitace. Ukázky jednotlivých léčebných postupů této speciální rehabilitační metody.  Seznámení s motorickými testy a funkčním testování hrubé motoriky u dětí do 1 roku života a dětí předškolního věku. Praktická aplikace jednotlivých postupů tohoto speciálního testování.  Seznámení s metodou Viscerální rehabilitace a možnostmi jejího uplatnění u poruch trávicího systém (sfinkterové poruchy, obstipace, poruchy polykání). Stručná charakteristika předmětu: Předmět je koncipován tak, aby umožnil vhled studentů fyzioterapie do konkrétních ucelených postupů, které se využívají u onemocnění nejen hybného systému, ale i systému neurologického a interního. Seznamuje studenty s teoretickou podstatou těchto ucelených postupů a umožňuje jim lepší orientaci ve světě jednotlivých konceptů a metod, které v zásadě patří do postgraduálního vzdělávání a jsou často vedeny formou odborných inovačních kurzů. Student by měl být ještě v pregraduálním vzdělání s těmito vybranými koncepty seznámen, jednak proto aby mohl jejich léčebných dopadů využít již krátce poté co přejde do klinické praxe a jednak proto, aby se lépe zorientoval ve světě postgraduálního klinického vzdělávání a mohl si lépe vybrat svou profesní profilaci. Student se seznámi nejen s teoretickými východisky jednotlivých postupů, ale též mu bude umožněna praktická aplikace poznatků a „trénink“ manuálních manévrů.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLÁŘ, Pavel et al. Základy klinické rehabilitace. První vydání. Praha: Galén, [2015], ©2015. 167 stran. ISBN 978-80-

7492-219-0.

KOLÁŘ, Pavel et al. Clinical rehabilitation. 1st ed. Praha: Alena Kobesová, 2013, 764 s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. 1. vyd. Praha: Nadas, 1990. 426 s. ISBN 80-7030-096-5.

Léčebná rehabilitace v interním lékařství. Praha: Raabe, [2017], 2017. 158 stran. Rehabilitační a fyzikální terapie; 4.

ISBN 978-80-7496-311-7.

Doporučená literatura:

GROSS, Jeffrey M., FETTO, Joseph a SUPNICK, Elaine Rosen. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého

anglického vydání. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 599 s. ISBN 80-7254-720-8.

HERMANNOVÁ, Hana a kol. Základy hipoterapie. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2014. 153 s. ISBN 978-80-86726-57-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7071

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi základní teoretické předměty profilujícího základu. Zaměření a cíle

předmětu jsou:

 Seznámení s metodou klasické Mobilisace kloubního systému dle zásad Pražské školy a prof. K. Lewita. Praktická

aplikace jednotlivých postupů a manévrů tohoto léčebného konceptu.

 Seznámení s metodou dle M. Feldenkreise (Feldenkreisova metoda). Praktická aplikace jednotlivých postupů a

manévrů tohoto léčebného konceptu.

 Seznámení s metodou M. Mojžíšové a její aplikace u funkčních poruch hybného systému a její konotace k vývojové

kineziologii. Praktická aplikace jednotlivých postupů a manévrů tohoto léčebného konceptu.

 Seznámení s podstatou a teoretickými východisky Hiporehabilitace. Ukázky jednotlivých léčebných postupů této

speciální rehabilitační metody.

 Seznámení s motorickými testy a funkčním testování hrubé motoriky u dětí do 1 roku života a dětí předškolního

věku. Praktická aplikace jednotlivých postupů tohoto speciálního testování.

 Seznámení s metodou Viscerální rehabilitace a možnostmi jejího uplatnění u poruch trávicího systém (sfinkterové

poruchy, obstipace, poruchy polykání).

Stručná charakteristika předmětu:

Předmět je koncipován tak, aby umožnil vhled studentů fyzioterapie do konkrétních ucelených postupů, které se využívají

u onemocnění nejen hybného systému, ale i systému neurologického a interního. Seznamuje studenty s teoretickou

podstatou těchto ucelených postupů a umožňuje jim lepší orientaci ve světě jednotlivých konceptů a metod, které v zásadě

patří do postgraduálního vzdělávání a jsou často vedeny formou odborných inovačních kurzů. Student by měl být ještě

v pregraduálním vzdělání s těmito vybranými koncepty seznámen, jednak proto aby mohl jejich léčebných dopadů využít

již krátce poté co přejde do klinické praxe a jednak proto, aby se lépe zorientoval ve světě postgraduálního klinického

vzdělávání a mohl si lépe vybrat svou profesní profilaci. Student se seznámi nejen s teoretickými východisky

jednotlivých postupů, ale též mu bude umožněna praktická aplikace poznatků a „trénink“ manuálních manévrů.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1703017p1

Okruhy studentů
N2.APFYZ
Út 03.10.2023 8:00 - 13:20 přednáška

3.10.

Běh, běh pro zdraví a běžecká zranění

Mgr. Z. Krchová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 10.10.2023 8:00 - 13:20 přednáška

10.10.

Aplikovaný terapeutický dotyk ergo : Význam bariéry měkkých tkání a možnosti jejího využití a ovlivnění pomocí technik manuální medicíny –

Dr. Petr Bitnar, PhD

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 17.10.2023 8:00 - 13:20 přednáška

17.10.

Hippoterapie u kombinovaných vad

Mgr. T. Honců

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 24.10.2023 8:00 - 13:20 přednáška

24.10.

 

Feldenkraisova metoda

Mgr. S. Pintarová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 31.10.2023 8:00 - 13:20 přednáška

31.10.

Feldenkraisova metoda

Mgr. S. Pintarová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 07.11.2023 8:00 - 13:20 přednáška

7.11

Metoda a terapie dle Klappa   (Klappovo lezení)

 Mgr. M. Havlíčková, Dr. M. Šafářová, PhD

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 14.11.2023 8:00 - 13:20 přednáška

14.11

Metoda a terapie dle Klappa   (Klappovo lezení)

 Mgr. M. Havlíčková, Dr. M. Šafářová, PhD

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 21.11.2023 8:00 - 13:20 přednáška

21 .11

HSSP teorie a praktická aplikace 

Dr. P. Bitnar, PhD

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 28.11.2023 8:00 - 13:20 přednáška

28.11.

Skolióza páteře

Dr. M. Šafářová, PhD;  MUDr. O. Dyrhonová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 05.12.2023 8:00 - 13:20 přednáška

5.12.

Skolióza páteře

Dr. M. Šafářová, PhD;  MUDr. O. Dyrhonová

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 12.12.2023 8:00 - 13:20 přednáška

12.12.

Neurodynamika – Buttler

Mgr. B. Schreier

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 19.12.2023 8:00 - 13:20 přednáška

19.12.

 

Komplexní
pohled a přístup v terapii low back pain.

Mgr. Lukáš Kasala

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 02.01.2024 8:00 - 13:20 přednáška

    2.1.   

2024                                                                          

Volný termín pro přesuny

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 09.01.2024 8:00 - 13:20 přednáška

9.1.

Vyšetření kůže, dermatologie ve fyzioterapii , práce s kůží a její význam pro hybný systém

Dr. P. Bitnar, PhD

16.1.

ZÁPOČET

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK