PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné metody fyzioterapie II. - D1701302
Anglický název: General Methods in Physiotherapy II.
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1703021, D1704002, D1703022, D1703017
Anotace
V tomto předmětu se student seznámí s obecnými metodami fyzioterapie. Je to klíčový předmět, kde jsou postupně představeny jednotlivé terapeutické metody, které může fyzioterapeut při práci s pacienty volit. Nejpoužívanější a základní metody jsou představeny v několika výukových blocích (Bobath koncept, PNF, Základy vývojové kineziologie atp.), jiné v rozsahu jedné přednášky s praktickou částí. Dovednosti a kompetence získané po absolvování tohoto předmětu:  Student by měl být schopen reprodukovat princip a smysl metody  Student by měl vyšetřit pacienta dle principů metody v logické návaznosti a interpretovat naměřená data  Student by měl být schopen diferenciální diagnostiku (nejčastější obrazy)  Na základě vyšetření zvolit cíl terapie z krátkodobé a dlouhodobé perspektivy  Rozhodnout, pro jaký problém je daná metoda vhodná a kdy se naopak použít nemá, tj. stanovit indikace a kontraindikace ošetření danou metodou  Student by měl být schopen předvést prakticky základní prvky dané metody  Student by měl být schopen doporučit způsob ošetření, nebo léčení v domácím prostředí (pokud toho daná metoda využívá)  Student by měl být schopen instruovat pacienta či člena rodiny, volit vhodné, srozumitelné vysvětlení, jak v terapii navázat v rámci autoterapie  Představené metody fyzioterapie by měly být základním terapeutickým nástrojem fyzioterapeuta, kterými po ukončení studia může pracovat s pacienty s různými poruchami a volit vždy adekvátní metodu dle potřeb individuálního pacienta Stručná charakteristika předmětu: Každá metoda je představena ve svém principu, demonstrována na pacientovi, nebo prostřednictvím videozáznamu. Studenti mají možnost si vybranou metodu vyzkoušet při cvičení na sobě. Témata jsou řazena, aby na sebe navazovala a/nebo se doplňovala. Základními tématy jsou: Orofaciální oblast (Logopedická a ergoterapeutické ošetření dysfagie, Orofaciální terapie v pediatrii, terapie Castillo Morales), viscerální terapie dle francouzské školy, Bobath koncept (práce s hemiparetickým pacientem, Bobath koncept v pediatrii), fyzioterapie u pacientů s řízenou ventilací, PNF, mobilizace periferních nervů dle Buttlera, PNF (opakování vzorů na končetinách, lopatka pánev, hlava šíje, ontogenetická vývojová řada), terapie ženské sterility dle Mojžíšové, základy práce se závěsným systémem Redcord, Klappovo lezení, lymfodrenáž, kognitivní terapie v klinické praxi, metoda Brunkow, základy vývojové kineziologie v manuální medicíně.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské studium fyzioterapie

Semestr: letní 2023/2024

Název předmětu: Obecné metody fyzioterapie

Garant předmětu: as. Mgr. Lenka Oplatková

Počet hodin: 4/3, zkouška

Podmínky k udělení zápočtu: 80% účast

Výuka: Úterý 12.35 – 16.05

Zkouška : termíny po dohodě s vedoucím předmětu

Poslední úprava: Pecharová Michaela (19.02.2024)
Literatura

Povinná literatura:

KŘÍŽ, Jiří et al. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. První vydání. Praha: Galén, [2019], 2019. xx, 532

stran. ISBN 978-80-7492-424-8.

CHIATOW,L., DeLany J.: Clinical aplication of Neuromuscular techniques, sec. Edition, Elsevier, 2008, ISBN:

9780443068157.

CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie: metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1.

Praha: Portál, 2006. 183 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7367-105-0.

BOBATH, B.: Adult Heiplegia Evaluation and Treatment, 3rd edition, Butterworth-Heinemann, 1990, ISBN

9780750601689.

LEWIT, K.: Manipulační léčba. Sdělovací technika, 2003, ISBN: 80-86645-04-5.

ADLER, SS.,BECKERS D, BUCK,M.: PNF in practice. 4th edition, Springer Heidelberg, 2014, ISBN: 978-3-540-73904-3.

Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 213 s. ISBN 80-7169-187-9.

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

SMOLÍKOVÁ, Libuše a MÁČEK, Miloš. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7013-527-3.

Doporučená literatura:

KITTEL, Anita M. Myofunkční terapie. vyd. 1. české. Praha: Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
Sylabus

V tomto předmětu se student seznámí s obecnými metodami fyzioterapie. Je to klíčový předmět, kde jsou postupně

představeny jednotlivé terapeutické metody, které může fyzioterapeut při práci s pacienty volit. Nejpoužívanější a základní

metody jsou představeny v několika výukových blocích (Bobath koncept, PNF, Základy vývojové kineziologie atp.), jiné

v rozsahu jedné přednášky s praktickou částí.

Dovednosti a kompetence získané po absolvování tohoto předmětu:

 Student by měl být schopen reprodukovat princip a smysl metody

 Student by měl vyšetřit pacienta dle principů metody v logické návaznosti a interpretovat naměřená data

 Student by měl být schopen diferenciální diagnostiku (nejčastější obrazy)

 Na základě vyšetření zvolit cíl terapie z krátkodobé a dlouhodobé perspektivy

 Rozhodnout, pro jaký problém je daná metoda vhodná a kdy se naopak použít nemá, tj. stanovit indikace a

kontraindikace ošetření danou metodou

 Student by měl být schopen předvést prakticky základní prvky dané metody

 Student by měl být schopen doporučit způsob ošetření, nebo léčení v domácím prostředí (pokud toho daná metoda

využívá)

 Student by měl být schopen instruovat pacienta či člena rodiny, volit vhodné, srozumitelné vysvětlení, jak v terapii

navázat v rámci autoterapie

 Představené metody fyzioterapie by měly být základním terapeutickým nástrojem fyzioterapeuta, kterými po ukončení

studia může pracovat s pacienty s různými poruchami a volit vždy adekvátní metodu dle potřeb individuálního pacienta

Stručná charakteristika předmětu:

Každá metoda je představena ve svém principu, demonstrována na pacientovi, nebo prostřednictvím videozáznamu.

Studenti mají možnost si vybranou metodu vyzkoušet při cvičení na sobě. Témata jsou řazena, aby na sebe navazovala

a/nebo se doplňovala. Základními tématy jsou: Orofaciální oblast (Logopedická a ergoterapeutické ošetření dysfagie,

Orofaciální terapie v pediatrii, terapie Castillo Morales), viscerální terapie dle francouzské školy, Bobath koncept (práce

s hemiparetickým pacientem, Bobath koncept v pediatrii), fyzioterapie u pacientů s řízenou ventilací, PNF, mobilizace

periferních nervů dle Buttlera, PNF (opakování vzorů na končetinách, lopatka pánev, hlava šíje, ontogenetická vývojová

řada), terapie ženské sterility dle Mojžíšové, základy práce se závěsným systémem Redcord, Klappovo lezení, lymfodrenáž,

kognitivní terapie v klinické praxi, metoda Brunkow, základy vývojové kineziologie v manuální medicíně.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (23.11.2020)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bD1701302p1

Okruhy studentů
N1.APFYZ
Út 20.02.2024 12:35 - 16:05 přednáška

20.2.

Redcord systém – přednáška – workshop na SJ

12.35 – 14.00 skupina 1

14.30- 16.05 skupina 2

MIKEŠ Jan DiS.

 

SJ

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 27.02.2024 12:35 - 16:05 přednáška

27.2.

Lymfodrenáže

H. Váchová

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 05.03.2024 12:35 - 16:05 přednáška

5.3.

Základy vývojové kineziologie v manuální medicíně

Prof. PaedDr. Pavel Kolář Ph.D.

Stážovna 1

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 12.03.2024 12:35 - 16:05 přednáška

12.3.

Vrozené srdeční vady pro fyzioterapeuty

12.35 – 14.00 kardiologie

14.30 – 16.00 kardiochirurgie

 

Prof. MUDr. J.Janoušek Ph.D.

Prim. MUDr. R.Gebauer

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 19.03.2024 12:35 - 16:05 přednáška

19.3.

Handling ve fyzioterapii a ergoterapii

PhDr. M. Málková Ph.D.

Mgr. B. Hejlíková

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 26.03.2024 12:35 - 16:05 přednáška

26.3.

Klappovo lezení – teorie ,

As. PhDr. M. Šafářová Ph.D.

 

 

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 02.04.2024 12:35 - 16:05 přednáška

2.4.

Klappovo lezení – workshop

As. PhDr. Marcela Šafářová PhD.

As. Mgr. Lenka Oplatková

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 09.04.2024 12:35 - 16:05 přednáška

9.4.

Dětská chirurgie

MUDr. J. Stýblová

DOUCHA Miloš MUDr.,

Mgr. Petra Štefanová

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 16.04.2024 12:35 - 16:05 přednáška

16.4

Testování pohybového aparátu - dospělí

As. PhDr. Petr Bitnar Ph.D.

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 23.04.2024 12:35 - 16:05 přednáška

23.4.

 Paliativní péče

 

Mudr. Lucie Hrdličková

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 30.04.2024 12:35 - 16:05 přednáška

30.4.

 

 

Testování v pediatrii

 

PhDr. M. Šafářová Ph.D.

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 07.05.2024 12:35 - 16:05 přednáška

7.5.

Geriatrie

Mgr.ULRICHOVÁ Michaela

S2-2

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 14.05.2024 12:35 - 16:05 přednáška

14.5.

Rektorský den

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 21.05.2024 12:35 - 16:05 přednáška

21.5.

Rehabilitace u dětských ortopedických pacientů –

Endoprotetika – dospělá ortopedie

Mudr.. J Smetanová

S2-2

30.5

Zápočet - TEST

Zkouška - Termín dle dohody s vedoucím předmětu

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK