PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy metodologie vědeckého výzkumu a statistiky - D1503029
Anglický název: Fundamentals of Scientific Research Methodology and Statistics
Zajišťuje: Ústav bioinformatiky (13-831)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/15, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, který předpokládá aplikaci znalostí získaných v ostatních odborných předmětech a také určitou úroveň kreativity. Naučí studenty zvládnout základní terminologii z oblasti výzkumu, pochopit význam základních fází výzkumného procesu a umět využívat výsledky výzkumu v radiologické praxi. Cílem předmětu je naučit studenty podílet se na výzkumných projektech. V oblasti statistiky je obsah předmětu zaměřen na statistickou analýzu medicínských a biologických dat potřebných pro nalezení, chápání a vysvětlování vztahů mezi pozorovanými ději. Cílem je seznámit studenty se základními pojmy statistiky (biostatistiky) a základními statistickými metodami, které se používají při vyhodnocování biologický jevů.
Poslední úprava: Kovář Jan (19.05.2022)
Literatura

Vlastní materiály budou zveřejněny v LMS Moodle nejpozději před zahájením výuky předmětu.

Poslední úprava: Kovář Jan (19.05.2022)
Sylabus

Obsahové zaměření výuky:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vědeckou metodou jako principiálním měřítkem pravdivosti všech přírodních věd. Principy vědecké práce a psaní vědeckých publikací jsou doplněny o krátký úvod do zpracování a prezentace dat, tak aby absolvent byl schopen správně a kriticky číst vědecký text. Úvod do statistiky je směřován zejména na pochopení pravděpodobnosti, nejistoty a na základní statistické termíny jako je p-hodnota, Interval spolehlivosti a podobně. Součástí předmětu je i úvod do bioinformatiky, který je prakticky směřován tak, aby absolventi porozuměli i výstupům některých pokročilejších metod analýzy dat, se kterými se budou ve vědecké literatuře setkávat. Součástí bioinformatické části je i krátký úvod do zpracování obrazu.

Poslední úprava: Kovář Jan (19.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK