PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vnitřní lékařství - D1503028
Anglický název: Internal Medicine
Zajišťuje: Interní klinika (13-341)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/8, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Anotace
Předmět je koncipován jako teoretický. Poskytuje informace z oblasti vnitřního lékařství a poskytuje prostor pro integraci poznatků, zkušeností a dovedností základního medicínského oboru, radiologie a nukleární medicíny.
Poslední úprava: Kovář Jan (15.05.2022)
Literatura

Základní studijní literatura – povinná:

BLAHA, Mojmír a kol. Vnitřní lékařství: vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997- 1999. 2 sv. ISBN 80-7013-274-4.

KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství I: pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 103 s. ISBN 80-210-3138-7.

KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství II: pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8.

VÖRÖSOVÁ, Gabriela. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2011. 240 s. ISBN 978-80-8063-358-5.

ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a NEJEDLÁ, Marie. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 2 sv. (280, 211 s.). Sestra. ISBN 80-247-1148-6.

Základní studijní literatura – doporučená:

SWEARINGEN, Pamela L. Manual of medical-surgical nursing care: nursing interventions and collaborative management. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1994. 837 s. ISBN 0-8016-7694-0.

BEARE, Patricia Gauntlett, ed. a MYERS, Judith L., ed. Principles and practice of adult health nursing. 2nd ed. St. Louis: Mosby, 1994. 2202 s. ISBN 0-8016-6856-5.

GULANIC, Meg, KLOPP, A., GALANES, A. Nursing care plans: nursing diagnosis and intervention. 3rd ed. St.Louis : Mosby, 1994. ISBN 0-8016-7745-9.

Poslední úprava: Kovář Jan (15.05.2022)
Sylabus

Obsahové zaměření výuky:

 průběh nemoci, anamnéza, přístup k nemocnému a komunikace s ním;

 algoritmus vyšetřovacího postupu v interně, obecné zásady (symptomy, význam fyzikálního vyšetření, laboratorních, zobrazovacích a dalších metod);

 zhodnocení klinického stavu pacienta v interním lékařství;

 pneumonie, chronická obstrukční choroba bronchopulmonální;

 astma bronchiale. Akutní a chronická respirační insuficience;

 ischemická choroba srdeční – akutní a chronické formy. Srdeční selhání. Hypertenze, zánětlivá srdeční onemocnění (endokarditidy, perikarditidy, myokarditidy). Vrozené a získané srdeční vady;

 onemocnění jícnu, žaludku a střev;

 onemocnění jater, žlučových cest a pankreatu;

 nejčastější hematologická onemocnění;

 cévní mozkové příhody z pohledu internisty;

 onemocnění periferního vaskulárního systému – tepen a žil;

 nejčastější onemocnění ledvin. Akutní a chronické selhání ledvin, eliminační metody – dialýza, filtrace, plazmaferéza, hemoperfúze;

 obezita. Hyperlipoproteinémie;

 choroby žláz s vnitřní sekrecí;

 diabetes mellitus 1. a 2. typu.

Součástí každého vyučovaného tématu je charakteristika klinického stavu, příznaky, diagnostika, vyšetřovací metody a léčba.

Poslední úprava: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK