PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy patologické fyziologie - D1502020
Anglický název: Basics of Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/7, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových systémech a organismu. Studenti získají základní znalosti ochorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.
Poslední úprava: Kovář Jan (15.05.2022)
Literatura

Základní studijní literatura povinná:

VOKURKA, Martin a kol. Patofyziologie pro nelékařské směry. 4., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 319 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3563-7.

SILBERNAGL, Stefan a LANG, Florian. Atlas patofyziologie. 2. české vydání. Praha: Grada 2012. 406 s. ISBN 978-80-247-3555-9

Základní studijní literatura doporučená:

ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada 2015. ISBN 978-80-247-4867-2

Poslední úprava: Kovář Jan (15.05.2022)
Sylabus

Obsahové zaměření výuky:

 Vymezení oboru, základní termíny a principy, Interakce organizmu a prostředí při vzniku nemoci;

 Poruchy respiračního systému;

 Poruchy GIT a metabolizmu;

 Poruchy kardiovaskulárního systému;

 Poruchy žláz s vnitřní sekrecí;

 Poruchy nervového systému;

 Poruchy homeostázy a acidobazické rovnováhy.

Poslední úprava: Kovář Jan (15.05.2022)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bD1502020p1

Okruhy studentů
B1.RA
Pá 16.02.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy kardiovaskulárního systému  MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 01.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy ledvin a vylučování           MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 15.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy respiračního systému            MUDr. Kamila Čížková
Čt 28.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy žláz s vnitřní sekrecí                 MUDr. Kamila Čížková
Čt 11.04.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy nervového systému                MUDr. Kamila Čížková
Pá 26.04.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy GIT a metabolizmu             MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 10.05.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy homeostázy a acidobáze        MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK