PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika ve zdravotnictví - D1502017
Anglický název: Informatics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Anotace
Poslední úprava: Jan Kovář (15.05.2022)
Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a vyhledávání odborných zdrojů v elektronických vědeckých databázích.
Literatura
Poslední úprava: Jan Kovář (15.05.2022)

Základní studijní literatura povinná:

FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. Praha: ÚISK, 2012 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z: https://issuu.com/nakliv/docs/eiz_skripta

GEMIGNANI, Zach et al. Efektivní analýza a využití dat. Překlad Jiří Huf. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2015. 240 s. ISBN 978-80-251-4571-5.

KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft PowerPoint 2019 nejen pro školy. Vydání první. Prostějov: Computer Media, 2020. 80 s. ISBN 978-80-7402-386-6.

KLATOVSKÝ, Karel. Microsoft Word 2019 nejen pro školy. Vydání první. Prostějov: Computer Media, 2020. 120 s. ISBN 978-80-7402-384-2.

LASÁK, Pavel. Praktické použití funkcí v Excelu. Praha: Grada Publishing, 2021, 360 s. ISBN 978-80-271-1303-3.

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011, 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

ZVÁROVÁ, Jana et al. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 162 s. Biomedicínská informatika; 1. ISBN 80-246-0609-7.

Základní studijní literatura doporučená:

ŠEDÝ, Jiří. Kritické myšlení. Praha: Galén, 2021 - 2021, 328 s. ISBN 978-80-7492-543-6.

ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 2. aktualizované a doplněné vydání. V Brně: Motiv Press, 2017, 342 s. ISBN 978-80-87981-23-8.

Sylabus
Poslední úprava: Jan Kovář (15.05.2022)

Obsahové zaměření výuky:

 Základní pojmy ICT (média pro ukládání dat, počítačové sítě, správa a sdílení souborů, bezpečnost)

 Zpracování textu, prezentace a vizualizace dat (MS Office - Word, PowerPoint aj.)

 Práce s daty (MS Office - Excel aj.)

 Vyhledávání odborných zdrojů v elektronických vědeckých databází

 Tvorba vědeckého textu. Citace a metody citování

 Kritické hodnocení informací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK