PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie (SZ) - D1306403
Anglický název: Physiotherapy (STEX)
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 1. Klinické vyšetření stoje, možnosti objektivizace
2 2. Vyšetření chůze
3 3. Základní patologické poruchy chůze
4 4. Posturální aktivita dítěte v I. a II. trimenonu. Vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktivitou a neonatální reflexologií
5 5. Posturální aktivita dítěte ve III. a IV. trimenonu. Vztahy mezi posturální aktivitou, posturální reaktivitou a neonatální reflexologií
6 6. Vyšetření pohybových funkcí dítěte 1.-6.rok
7 7. Základní neurologické vyšetření
8 8. Struktura odběru anamnézy
9 9. Goniometrické vyšetření
10 10. Vyšetření hypermobility
11 11. Vyšetření svalové síly
12 12. Svalová dysbalance
13 13. Vyšetření pohybových stereotypů (fázické funkce)
14 14. Vyšetření stabilizačních funkcí
15 15. Kůže, fascie, periost
16 16. Sval
17 17. Kloub
18 18. Palpační vyšetření
19 19. Facilitační a inhibiční prostředky ve fyzioterapii
20 20. Řízení motoriky dle jednotlivých etáží
21 21. Dýchání
22 22. Fyzioterapeutické hodnocení soběstačnosti a nezávislosti v dospělém a dětském věku
23 23. Ergoterapeutické hodnocení soběstačnosti
24 24. Ergoterapie – prostředky terapie, kompenzační pomůcky
25 25. Ergoterapeutické vyšetření a terapie kognitivních funkcí
26 26. Biomechanika šlach, ligament, chrupavek a kostí
27 27. Biomechanika kosterních svalů a kloubů
28 28. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata
29 29. Vojtova metoda v dětském a dospělém věku
30 30. Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové
31 31. Brügger koncept
32 32. Bobath koncept v dětském a dospělém věku
33 33. Metoda Mojžíšové
34 34. McKenzieho metoda
35 35. Respirační fyzioterapie v dětském a dospělém věku
36 36. Metody orofaciální rehabilitace
37 37. Metoda Kathariny Schroth
38 38. Metoda DNS
39 39. Terapeutické přístupy v manuální medicíně
40 40. Využití odporového tréninku ve fyzioterapii (posilování)
41 41. Mechanoterapie, hydroterapie
42 42. Balneoterapie, termoterapie
43 43. Elektroterapie, fototerapie
51 51. Fyzioterapie pacientů s cévní mozkovou příhodou
52 52. Fyzioterapie pacientů s extrapyramidovým syndromem
53 53. Fyzioterapie pacientů s periferní parézou
54 54. Fyzioterapie pacientů s mozečkovým syndromem
55 55. Fyzioterapie pacientů s míšní lézí
56 56. Fyzioterapie u pacientů v permanentním vegetativním stavu
57 57. Fyzioterapie u pacientů s poruchami rovnováhy a závratí
58 58. Fyzioterapie pacientů s DMO
59 59. Fyzioterapie pacientů s vertebrogenními poruchami
60 60. Fyzioterapie pacientů po operaci páteře
61 61. Fyzioterapie v pneumologických pacientů
62 62. Fyzioterapie u kardiologických pacientů
63 63. Fyzioterapie u poruch krevního a lymfatického systému
64 64. Fyzioterapie pacientů s degenerativními kloubními chorobami (artrózy)
65 65. Fyzioterapie u geriatrických pacientů
66 66. Fyzioterapie pacientů s revmatologickým onemocněním
67 67. Fyzioterapie u kojenců s centrální poruchou koordinace
68 68. Fyzioterapie u dětí s ortopedickými vadami
69 69. Fyzioterapie pacientů u ortopedických onemocnění v dospělém věku
70 70. Fyzioterapie v ortopedické traumatologii (vazy, fraktury, hojení, pooperační rhb)
71 71. Fyzioterapie pacientů s vadným držením těla
72 72. Fyzioterapie pacientů se skoliózou
73 73. Fyzioterapie pacientů po amputacích HK, DK
74 74. Fyzioterapie pacientů na intenzivním lůžku
75 75. Fyzioterapie po gynekologických operacích
76 76. Fyzioterapie v graviditě a po porodu
77 77. Sportovní fyzioterapie
78 78. Fyzioterapie u psychiatrických pacientů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK