PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - D1306017
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Dětská psychiatrická klinika (13-443)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty širšího základu
Prerekvizity : D1301337, D1301343, D1303213, D1304039
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)
Psychopatologická terminologie, vyšetření pacienta, diagnostická klasifikace, diferenciální diagnostika, terapeutické přístupy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Nutná 80% účast na výuce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Höschl, C., Libiger,J., Švestka,J.: Psychiatrie. Praha, Tigris 2002.

Raboch,J., Pavlovský,P.: Psychiatrie - minimum pro praxi. Praha, Triton 1998.

Hort,V., Hrdlička,M., Kocourková,J., Malá, E. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha, Portál 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Předmět zakončen zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (02.07.2021)

Psychiatrie jako obor klinické medicíny.

Organizace psychiatrické péče.

Diagnostický proces v psychiatrii, postup a prostředky vyšetření.

Klasifikace psychických poruch, MKN - 10.

Základní terapeutické přístupy a prostředky.

Kategorie psychických poruch.

Možnosti léčky v psychiatrii.

Právní problematika v psychiatrii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK