Speciální fyzioterapie - D1305307
Anglický název: Special Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Prerekvizity : D0303305, D0303613, D0304606
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základní principy fyzioterapie u pacientů s neurologickou diagnózou
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Literatura

Ambler Z: Základy neurologie, Galén, 2006, ISBN-10: 80-7262-433-4

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O.:Funkční anatomie člověka, Grada 2000. ISBN 80-7169-681-1.

Dylevský, I., Kubálková, L., Navrátil, L.: Kineziologie, kineziterapie a fyzioterapie, Praha, 2001. ISBN 80-902318-8-8.

Janda, V.: Svalové funkční testy, Grada 2004. ISBN 80-247-0722-5.

Kolář et al: Rehabilitace v klinické praxi, Galen, Praha 2009, ISBN 978-80-7262-657-1.

Kraus, J., a kol.: Dětská mozková obrna, Grada 2005. ISBN 80-247-1018-8.

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Sdělovací technika, spol. s r.o.2005, ISBN 80-86645-04-5.

Lipertová-Grünerová, M.: Neurorehabilitace, Galén 2005. ISBN 80-7262-317-6.

Máček,M.,Smolíková, L.:Pohybová léčba u plicních chorob, VP 1995. ISBN 80-7187-010-2.

Poděbradský,J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I.,II., Grada. ISBN 80-7169-661-7.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi , Grada 1997. ISBN 80-7169-256-5.

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I., CERM, 2002. ISBN 80-7204-266-1.

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci, Grada 2005

Smolíková L, Máček M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. NCO-NZO Brno, Brno 2010, ISBN 978-80-7013-527-3.

Trojan S., Druga, J., Pfeiffer, J.,Votava, J.:Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada 2005. ISBN 80-247-1296-2.

Vojta, V., Annegret P.: Vojtův princip, Grada 2010. ISBN 978-80-247-2710-3

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada 1993. ISBN 80-85424-98-3.

Forsstromová, B., Hampsonová, M.:Alexandrova technika v těhotenství a při porodu, B&P, Brno 1996. ISBN 80-85947-11-0.

Gangale, Debra, C.: Rehabilitace orofaciální oblasti, Grada 2004. ISBN 80-247-0534-6.

Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky WHO,: Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Grada 2004. ISBN 80-247-0592-3.

Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebne metodiky pre fyzioterapeutov, LIEČREH Bratislava 1995

Haladová, E, Nechvátalová, L:Vyšetřovací metody hybného systému, IDVPZ Brno 1997. ISBN 80-7013-237-X.

Haladová, E., a kol.: Léčebná tělesná výchova, IDPVZ 1997. ISBN 80-7013-236-1.

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie, H&H, 1999. ISBN 80-86022-45-5.

Janda, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, IDVPZ 1984

Janda, V., Pavlů, D.: Goniometrie, IDVPZ Brno1993. ISBN 80-7013-160-8.

Janda,V.:Vyšetřování hybnosti, Avicenum 1981

Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy, Grada 1997. ISBN 80-7169-384-7.

Králová, M., Matějíčková, V.: Rehabilitace u revmatických nemocí, Avicenum 1985

Lánik, V.: Liečebná telesná výchova I., II Avicenum 1983

Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky WHO, Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Grada 2004. ISBN 80-247-0592-3.

Máček, M.,Smolíková, L.:Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční plicní nemoci,Vltavín 2002. ISBN 80-86587-00-2.

Müller, I., Müllerová, B.: Léčebná tělesná výchova a výchova v chirurgii, traumatologii a ortopedii, Skripta IDPVZ Brno 1982.

Orth H: Dítě ve Vojtově terapii. Příručka pro praxi, Kopp nakladatelství České Budějovice, 2009, ISBN 978-80-7292-378-4.

Rychlíková, E.: Funkční poruchy kloubů končetin, Grada 2002. ISBN 80-247-0237-1.

Smrčka, V., a kol.: Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou, Brno IDVPZ 1994. ISBN 80-7013-179-9.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

1. Fyzioterapie pacientů s cévní mozkovou příhodou

2. Fyzioterapie pacientů s extrapyramidovým syndromem

3. Fyzioterapie pacientů s periferní parézou

4. Fyzioterapie pacientů s mozečkovým syndromem

5. Fyzioterapie pacientů s míšní lézí

6. Fyzioterapie pacientů v permanentním vegetativním stavu

7. Fyzioterapie pacientů s DMO

8. Fyzioterapie pacientů s vertebrogenními poruchami

9. Fyzioterapie pacientů po operaci páteře

10. Fyzioterapie v pneumologii - respirační fyzioterapie

11. Fyzioterapie u pacientů s ICHS, fyzioterapie kardiaků

12. Fyzioterapie pacientů s hypertenzí

13. Fyzioterapie pacientů s degenerativními kloubními chorobami (artrózy)

14. Fyzioterapie pacientů se zánětlivými kloubními poruchami (revmatoidní

artritis)

15. Fyzioterapie pacientů se zánětlivým postižením páteře (ankylozující

spondylitis)

16. Fyzioterapie v pediatrii

17. Fyzioterapie pacientů po operacích v ortopedii (kloubní aloplastiky, plastiky

zkřížených vazů v koleni, akromioklavikulárního kloubu…)

18. Fyzioterapie pacientů s vadným držením těla

19. Fyzioterapie pacientů se skoliózou

20. Fyzioterapie pacientů po amputacích HK, DK

21. Fyzioterapie pacientů na ARO, NIP, DIOP

22. Fyzioterapie po gynekologických operacích

23. Fyzioterapie v graviditě a po spontánním porodu

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Sylabus

Základní principy fyzioterapie u pacientů s neurologickou diagnózou: periferní parézy, kořenové syndromy, stavy po míšní lézi, stavy po cévní mozkové příhodě, sclerosis multiplex, extrapyramidový syndrom, kraniocerebrální poranění, apalický syndrom,

Fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou: u kardiaků, ICHS, hypertenzní nemoc, metabolická onemocnění (diabete mellitus), viscero-vertebrální vztahy

Fyzioterapie u vertebrogenních pacientů, funkční vertebrogenní poruchy, cvičení za účelem zlepšení posturální stabilizace, dynamická neuromuskulární stabilizace

Základy posilování v rámci speciální fyzioterapie

Respirační fyzioterapie

Fyzioterapie pacientů na oddělení ARO a OCHRIP

Fyzioterapie pacientů s ortopedickou dg: vadné držení těla, skolióza, stp. kloubních aloplastikách, stp. plastikách zkřížených vazů kolene, stp. operaci ramenního kloubu,

Fyzioterapie po spondylochirurgických a neurochirurgických operacích

Fyzioterpaie u pacientů s revmatologickou diagnózou: - osteoartróza, artritidy - revmatoidní artritis, spondylartritidy - ankylozující spondylitis, mimokloubní revmatismus, osteoporóza.

Fyzioterapie u pacientů s chirurgickou a traumatologickou dg.

Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví - gravidita, gynekologické operace.

Fyzioterapie v pediatrii

Fyzioterapie v geriatrii

Fyzioterapie u onkologických pacientů

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)