PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova a sport zdravotně postižených - D1305207
Anglický název: PT and Sports of Disabled
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Josef Kábele
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Prerekvizity : D1304609
Anotace
Klasifikace zdravotně postižených, motivace ke sportovní činnosti, strečink, pohybový režim zdravotně postižených, sportovní hry, lehká atletika, zimní sporty, vodní sporty, rekreační aktivity.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Ročník: 3. roč. Bakalářské stadium Semestr: zimní 2023/2024

Název předmětu: Tělesná výchova a sport zdravotně postižených

Garant předmětu: PhDr. Josef Kábele

Počet hodin: 2, zápočet

Podmínky k udělení zápočtu: 90% účast

Výuka: čtvrtek 10:45 – 12:25, Plzeňská C203

Poslední úprava: Pecharová Michaela (11.09.2023)
Literatura

Kábele Josef. Sport vozíčkářů. Olympia, 1991.

Hrůša Jan a kol. Lyžování zdravotně postižených. Interski, Praha, 1999.

Potměšil Jaroslav. Sport osob se zdravotním postižením v ČR. In. Slepička P. Sport, stát a společnost. Phare Tempus, Praha, 2000.

Paciorek Michael, Jones Jeffery. Disibility Sport and Recreation Resources. Third edition. Cooper Publishing Group, LLC, 2001.

Kerr Annie, Stafford Ian. How to Coach Disabled People in Sport. Sport Coach, Leeds, 2004.

Vanlandewijck Yves, Thompson Walter. The Paralympic Athlete. Willey-Blackwell, 2011.

Časopisy: Sport and Spokes, Paraplegia News, Adapted Physical Culture and Sport.

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Požadavky ke zkoušce

14.-21.1. 2021 Zápočty PhDr. Kábele

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
Sylabus

V rámci jednosemestrálního studia bude studentům podán přehled o historii a současnosti sportu zdravotně postižených včetně aktuálních trendů v dané oblasti.

Přednášky jsou rozděleny do 5 tématických cyklů:

  • Historie sportu zdravotně postižených (hry ve Stoke Mandeville - Anglie, Veteran Hospitals v USA, Kladrubské hry, Memorial dr. Knapka u nás, letní a zimní paralympiády, světové hry).
  • Zdravotní klasifikace - způsoby hodnocení a zařazování sportovců do příslušných skupin, sportovní pravidla s ohledem k postižení, sportovní vozíky včetně speciálních úprav, bezbariérové úpravy sportovišť.
  • Technika jízdy na vozíku, zvládání sportovních dovedností, průpravná cvičení, drobné sportovní hry s pravidly, relaxační cvičení, strečink, posilování, kompenzační cvičení, pohybový režim vozíčkářů.
  • Přehled jednotlivých sportů včetně upravených pravidel pro postižené:
  • kolektivní sporty (basketbal, sitting volejbal, volejbal stojících, florbal, fotbal amputářů a spastiků, ragby pro quadruplegiky)
  • individuální sporty (tenis, stolní tenis, racketball, atletika a pojezdy, lukostřelba, šerm, střelba, boccia, orientační jízdy, triatlon)
  • vodní sporty (veslování, kanoistika, jachting, vodní lyžování, potápění)
  • zimní sporty (lední hokej, lyžování, curling)
  • Současné trendy ve sportu postižených (rekreační a rodinné sportování, dobrodružné a extrémní sporty, nové sporty - házená a fotbal na vozíku, upravené sporty pro zrakově, sluchově a mentálně postižené).

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2021)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD1305207p1

Okruhy studentů
B3.FYZIOT
Čt 05.10.2023 10:45 - 12:25 přednáška

05.10.2023

Historie sportu postižených. Osobnosti sportu postižených.

 PhDr. Kábele

Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 12.10.2023 10:45 - 12:25 přednáška

12.10.2023

Nástin a charakteristika zdravotně postižených. Sport vozíčkářů, amputářů, zrakově, sluchově, mentálně postižených. Získané a vrozené vady. Podíl nových technologií na progresu sportu zdravotně postižených.

 PhDr. Kábele

Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 19.10.2023 10:45 - 12:25 přednáška

19.10.2023

První soutěže a turnaje. Kladrubské hry, hry ve Stoke Mandeville, letní a zimní paralympiády, speciální olympiády, deaflympiády etc. Výsledky českých sportovců na těchto soutěžích.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 26.10.2023 10:45 - 12:25 přednáška

26.10.2023

Pravidla, klasifikace, sportovní vozíky, upravené sportovní pomůcky, posilovací stroje.

 PhDr. Kábele

       Plzeňská

 

     

PhDr. Josef Kábele
Čt 02.11.2023 10:45 - 12:25 přednáška

02.11.2023

Sport tělesně postižených – míčové hry I. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

       Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 09.11.2023 10:45 - 12:25 přednáška

9.11.2023

Sport tělesně postižených – míčové hry II. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 16.11.2023 10:45 - 12:25 přednáška

16.11.2023

Sport tělesně postižených – míčové hry III. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 23.11.2023 10:45 - 12:25 přednáška

23.11.2023

Vodní sporty a úpolové sporty pro tělesně postižené. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 30.11.2023 10:45 - 12:25 přednáška

30.11.2023

Zimní sporty tělesně postižených. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 07.12.2023 10:45 - 12:25 přednáška

07.12.2023

Sport sluchově a zrakově postižených. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

     Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 14.12.2023 10:45 - 12:25 přednáška

14.12.2023

Sport mentálně postižených. Video ukázky.

 

 PhDr. Kábele

      Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 21.12.2023 10:45 - 12:25 přednáška

21.12.2023

Sport na elektrických vozících. Video ukázky.

 PhDr. Kábele

     Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 04.01.2024 10:45 - 12:25 přednáška

4.1.2024

Sport tělesně postižených – výběr (lehká atletika, triatlon, trial-O, šerm, paravoltiž, lezení, tanec, nové sporty a jejich pravidla). Video ukázky, zápočty.

 PhDr. Kábele

     Plzeňská

PhDr. Josef Kábele
Čt 11.01.2024 10:45 - 12:25 přednáška PhDr. Josef Kábele
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK