PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika a výpočetní technika - D1304063
Anglický název: Informatics and Computer Technology
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Mgr. Kateřina Hajduková
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Je korekvizitou pro: D1304018
Anotace
Předmět je koncipován jako praktický, zaměřuje se především na využívání informačních zdrojů. Účelem předmětu je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu nebo odborné práci. Předmět studenty seznámí se základy vědecké práce a tvorby odborného textu s důrazem na dodržování etických a autorskoprávních požadavků. Součástí předmětu jsou lekce k informační bezpečnosti a informační hygieně.
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Literatura

E-learningový kurz Informace v medicíně

E-learningový kurz PubMed hravě: výukový program

Feberová, J.: Jak na Medline efektivně. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7

Šmerhovský, Z.: Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1314-7

Kasal, P.: Internet a medicína. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0119-7

Kasal, P.: Lékařská informatika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Další materiály jsou dostupné na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6783

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
Sylabus

1. české informační zdroje

2. Informační zdroje pro výuku

3. Informační zdroje pro výuku

4. Základy Evidence Based Medicine

5. Vyhledání informací k tématu bakalářské práce a zadání zápočtové práce

6. Digitální portfólio. Informační bezpečnost

7. Informační hygiena

8. Vědecká práce I.

9. Vědecká práce II. CitacePRO

10. Jak napsat vědeckou práci

11. Jak prezentovat odborné téma

12. Práce v textovém editoru MS Excel

13. Práce v textovém editoru MS Excel

14. Prezentace vlastní práce

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (31.08.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK