PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologie - D1304039
Anglický název: Pathology
Zajišťuje: Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Prerekvizity : D1301035
Je prerekvizitou pro: D1306017, D1306015
Anotace
Poslední úprava: Petra Poděbradská (20.01.2022)
Přednášky patologie probíhají v posluchárnách 2. LF UK a jsou jediným způsobem výuky patologie pro všechny obory bakalářského studia. Jejich cílem je uvést studenty do problematiky patologie a ozřejmit základní mechanismy lidských chorob s demonstrací na příkladech z praxe. Doplňují učební texty a upřesňují rozsah požadovaný ke zkoušce. Demonstrují schémata etiopatogeneze, morfologie i klinických nálezů onemocnění a vysvětlují základní terminologii.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Zápočet za letní semestr

Uděluje se na konci letního semestru za účast na přednáškách. Tolerovat lze nanejvýš 2 omluvené absence. Studentům, kteří budou za semestr chybět 3x a více, bude udělení zápočtu konzultováno příslušným asistentem s přednostou ústavu a daný student bude v rámci zápočtu přezkoušen z přednášené látky za celý semestr. Stejný postup bude aplikován i v případě neomluvené absence/absencí.

Zkouška

Ke zkoušce se může zapsat každý, kdo má udělený zápočet za letní semestr. Zápis ke zkoušce bude probíhat ve dni nebo ve dnech určených přednostou ústavu. K jednotlivým termínům zkoušky se student zapisuje elektronicky v aplikaci SIS.

Zkouška samotná je ústní a je rozdělena do 2 otázek, pokrývajících rozsah patologie obecné a speciální.

Hodnocení kterékoli z dílčích částí zkoušky „4 – neprospěl/a“, znamená celkové hodnocení zkoušky „4 – neprospěl/a“.

Studenti, kteří neuspějí v daném akademickém roce u zkoušky, musejí při opakování předmětu v následujícím akademickém roce opakovat výuku v celém rozsahu, včetně opětovného splnění podmínek pro udělení nového zápočtu (uznávání zápočtu z neúspěšně absolvovaného předmětu v předchozím období není přípustné).

Literatura
Poslední úprava: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Doporučená literatura:

MAČÁK J., ed.: Patologie, Grada Publishing, a. s., 2004.

  • v rozsahu přednášené problematiky

  • v rozsahu doplňujících textů přednášek na webových stránkách Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Seznam zkouškových otázek

Úvod do oboru patologie - rozdělení oboru, metody vyšetření a technické zpracování.

Regresivní změny - nekróza, apoptóza.

Regresivní změny - gangréna, atrofie, příklady.

Regresivní změny - hypertrofie, hyperplazie, dysplazie, příklady.

Regresivní změny - steatóza, amyloidóza.

Srdeční selhání - pravého srdce, příčiny a projevy.

Srdeční selhání - levého srdce, příčiny a projevy.

Trombóza, embolie, metastáza, příklady.

Šok, DIC.

Nespecifický zánět - definice, projevy, typy zánětu, příklady.

Nespecifický zánět hnisavý.

Specifický zánět - tuberkulóza a syfilis.

Granulomatozní zánět.

Nádory - definice, názvosloví, rozdělení a biologické chování, příklady.

Nádory - epitelové, benigní, maligní.

Nádory - mesenchymové, benigní, maligní.

Nádory - neuroektodermové, germinální.

Nádory - benigní nádory, příklady.

Nádory - maligní nádory, generalizace, příklady.

Infekce - typy infekčních agens, přenos a šíření infekce.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a streptokokové infekce, příklady.

Infekce - bakteriální infekce - obecně a stafylokokové infekce, příklady.

Infekce - virové infekce - obecně a příklady infekce viry, CMV, EBV.

Infekce - virové HPV, HIV (AIDS).

Autoimunní onemocnění, monoorgánové, systémové, příklady.

Reparace. Transplantace.

Patologie oběhového ústrojí - ateroskleróza a její komplikace.

Patologie oběhového ústrojí - ischemická choroba srdeční, zejména infarkt myokardu.

Patologie oběhového ústrojí - endokarditidy, myokarditidy.

Patologie dýchacího ústrojí - obstrukční onemocnění, zejména emfyzém a chronická bronchitida.

Patologie dýchacího ústrojí - záněty dýchacích cest a plic.

Patologie dýchacího ústrojí - nádory plic, onemocnění pleury.

Patologie trávicího ústrojí - vředová choroba gastroduodenální.

Patologie trávicího ústrojí - pankreatitida, karcinom pankreatu.

Patologie trávicího ústrojí - záněty tlustého střeva (pseudomembranozní kolitida, ulcerozní kolitida, Crohnova choroba).

Patologie trávicího ústrojí - apendicitida, cholecystitida.

Patologie trávicího ústrojí - nádory trávicí trubice - žaludku a tlustého střeva.

Patologie jater - poškození jater alkoholem, jaterní cirhóza a její komplikace.

Patologie jater - virové hepatitidy, nádory jater.

Patologie močového ústrojí - tubulointersticiální nefritidy.

Patologie močového ústrojí - nádory ledvin a odvodných cest močových.

Patologie pohlavního ústrojí - prekancerózy a nádory ženského genitálu, čípku a dělohy.

Nádory ovaria, nádory varlete.

Patologie mléčné žlázy.

Patologie pohlavního ústrojí - hyperplazie prostaty, karcinom prostaty.

Patologie pohybového ústrojí - artróza a deformity páteře.

Patologie pohybového ústrojí - záněty kloubů a kostí.

Patologie pohybového ústrojí - osteoporóza, nádory kostí a kloubů.

Patologie pohybového ústrojí - typy svalových onemocnění s příklady, onemocnění šlach.

Neuropatologie - nitrolební hypertenze, její příčiny a následky. Edém mozku.

Neuropatologie - neurotraumatologie, včetně krvácení do mozku a do dutiny lební.

Neuropatologie - problematika cévních mozkových příhod krvácivých a ischemických.

Neuropatologie - zánětlivá onemocnění CNS a mozkomíšních obalů.

Neuropatologie - degenerativní onemocnění CNS, zejména Alzheimerova a Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza.

Neuropatologie - demyelinizační onemocnění - zejména roztroušená skleróza mozkomíšní.

Neuropatologie - nádory mozku - biologické chování, výskyt, základní typy v přehledu.

Neuropatologie - onemocnění periferních nervů - přehled.

Patologie endokrinního systému - strumy, nádory štítné žlázy.

Patologie endokrinního systému - diabetes mellitus včetně komplikací.

Sylabus
Poslední úprava: Petra Poděbradská (20.01.2022)

Aktuální sylabus viz nástěnka předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK