PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - D1301343
Anglický název: Anatomy
Zajišťuje: Ústav anatomie (13-320)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/42, Z [HS]
letní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://anatomie.lf2.cuni.cz/fyzioterapie
Garant: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Je prerekvizitou pro: D1306015, D1303613, D1303008, D1306017
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Radovan Hudák (25.09.2022)
Náplní předmětu je makroskopická anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na orgánové systémy, nervový systém a topografii těla jako celku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Radovan Hudák (25.09.2022)

Zimní semetr ukončuje první zápočet, letní semestr ukončuje druhý zápočet. Teprve po získání obou zápočtů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Podmínky získaní zápočtu:

1. Účast na praktických cvičeních s nejvýše dvěma absencemi (chyběními) za semestr. Větší počet absencí (3–4) se bude řešit individuálně s vedoucím ústavu. V případě počtu absencí 5 a více zápočet nebude udělen bez výjimky (student musí opakovat celý semestr výuky).

2. 100% docházka na blok Topografické anatomie, tzn. nejsou povoleny žádné absence. V případě nevyhnutného chybění rozhoduje o dalším postupu vedoucí výuky. Tato podmínka platí pro získaní zápočtu za zimní semestr.

3. Úspěšné zvládnutí průběžných testů. Každý student má nárok na tři pokusy u každého průběžného testu (1 řádný a 2 náhradní) v celkově čtyřech termínech. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny v zimním semestru budou probíhat pouze během zimního nebo letního zkouškového období. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat během semestru, zápočtového týdne nebo zkouškového období. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Radovan Hudák (25.09.2022)

Povinná literatura

Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie, 5. vydání, Praha, Triton, 2021.

Doporučená literatura – atlasy

Rohen, J.: Anatomie člověka: Barevný fotografický atlas lidského těla, Praha: Triton, 2022.

Netter, F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Praha: Computer Press, 2011.

Putz, R., Pabst, R.: Sobottův atlas anatomie člověka, Praha: Grada, 2007.

Doporučená literatura

Čihák, R.: Anatomie I., II., III., Praha: Grada, 2011–2016.

Elišková, M., Naňka, O.: Přehled anatomie, Praha: Karolinum, 2006.

Grim, M., Druga, R. et al.: Základy anatomie,

1. Obecná anatomie a pohybový systém Praha: Galén Karolinum, 2006.

3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha: Galén Karolinum, 2005.

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi, Praha: Triton, 2007.

Dylevský, I.: Speciální kineziologie, Praha: Grada, 2009.

Bartoníček, J., Heřt, J.: Základy klinické anatomie pohybového aparátu, Praha: Maxdorf, 2004.

Kolář, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2010.

Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. a kol.: Memorix histologie, 3. vydání, Praha: Triton, 2021.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Radovan Hudák (25.09.2022)

Závěrečná zkouška je jedinečnou příležitosti pro všechny studenty ukázat získané znalosti z anatomie. Zkoušející, ale i mnozí studenti, se na tuto výjimečnou chvíli těší. Je třeba splnit jedinou podmínku pro připuštění k závěrečné zkoušce z anatomie, a tou je získaní zápočtů za oba semestry. Zkouška je současně ústní i praktická a trvá přibližně 30 minut (± 15 minut) v závislosti na znalostech a komunikačních dovednostech studenta. Student zodpovídá po jedné otázce ze tří okruhů (Pohybový systém, Orgánové systémy, Nervový systém). Jelikož se jedná o důležitou životní událost studentů, patří se přijít vhodně společensky oblečen. Plášť, pinzeta, rukavice, a dokonce ani psací potřeby nejsou potřeba.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Radovan Hudák (04.12.2023)

Praktika středa 14:00 do 17:20

Zimní Semenstr:

1. Části lidského těla. Roviny, polohy a směry lidského těla. Kosti horní končetiny.

2. Kosti dolní končetiny. Obecná osteologie. Zobrazení kostí končetin.

3. Klouby horní končetiny. TEST: Kosti končetin.

4. Klouby dolní končetiny. Pánev jako celek. Obecná artrologie. Zobrazení kloubů končetin.

5. Svaly horní končetiny. TEST: Klouby končetin.

6. Svaly dolní končetiny. Obecná myologie.

7. Kosti a kloubní spojení lebky. TEST: Svaly končetin.

8. Kosti a kloubní spojení osové kostry. Zobrazení kostí a kloubů lebky a osové kostry.

9. Svaly hrudníku, břicha a zad (povrchové vrstvy). TEST: Kosti a klouby osové kostry.

10. Svaly hlavy, krku, zad (hluboké svaly) a pánevního dna.

11. Oběhový systém (srdce, cévy) TEST: Svaly hlavy, krku a trupu.

12. Průběh cév a nervů končetin

13. Pitevní cvičení – VP Topografická anatomie: Kosti, klouby a svaly celého těla. Cévy, nervy a topografie končetin. POPITEVNÍ ZKOUŠENÍ.

14. ZÁPOČET. OPRAVNÉ TESTY

Letní semestr:

1. Míšní nervy. TEST: Srdce a krevní cévy. Lymfatický a imunitní systém. Minitest: Kosti a klouby končetin.

2. Dermatomy a myotomy. Autonomní nervový systém. Po praktiku možná oprava testů: Srdce a cévy. Kosti a klouby končetin.

3. Hlavové nervy.

4. Mícha, mozkový kmen a mozeček. TEST: Periferní nervový systém

5. Mezimozek a koncový mozek. Po praktiku možná oprava testu: PNS

6. Bazální ganglia, bílá hmota hemisfér, mozkové komory, pleny a cévy mozku a míchy.

7. Senzitivita, motorika, nervové dráhy a limbický systém.

8. Smysly a endokrinní systém. TEST: Centrální nervový systém

9. Trávicí systém a topografie břicha. TEST: Smysly a endokrinní systém Minitest: Svaly končetin

10. Dýchací systém a topografie hrudníku. TEST: Trávicí systém Minitest: Svaly končetin

11. Močový, mužský a ženský pohlavní systém a topografie retroperitonea a pánve. TEST: Dýchací systém Minitest: Osový skelet

12. Močový, mužský a ženský pohlavní systém a topografie retroperitonea a pánve. Možná oprava testů a minitestů.

13. Topografie těla na pitevně TEST: Močový a pohlavní systém. Oprava všech testů a zápočty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK