PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie - D1301337
Anglický název: Physiology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z [HS]
letní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Je prerekvizitou pro: D1305065, D1305028, D1303213, D1306017, D1306015
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)
Buňka, biomembrána, transportní mechanismy Biochemie – cukry, tuky, bílkoviny Biochemie – metabolické cykly Vnitřní prostředí Fyziologie krve Fyziologie imunitního systému Fyziologie pojivové tkáně a hospodaření s kalciem Fyziologie svalstva Fyziologie trávení Metabolismus glukosy, regulace glykemie Fyziologie dýchání – ventilace, difuze, transport dýchacích plynů, vnitřní dýchání Fyziologie kardiovaskulárního systému v klidu a při tělesné zátěži Fyziologie endokrinního systému a reprodukce Autonomní nervový systém a fyziologie stresu Fyziologie vylučování Fyziologie tělesné zátěže – reakce, adaptace, anaerobní práh, metody měření intenzity zátěže, regulace dýchání v klidu a v zátěži Fyziologie výživy Termoregulace – produkce tepla v organizmu, ztráty tepla, regulace tělesné teploty v klidu a v zátěži Únava
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (12.02.2021)

viz.http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/fyzioterapeuti/bc-fyzioterapie/

Zápočet se uděluje za splnění všech studijních povinností: presenci, ověření znalostí z jednotlivých témat

(zejména splněné testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení) a za úspěšnou presentaci na zvolené téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)

ROKYTA, R. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Vyd.1. Praha: ISV, 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5.

TROJAN, S. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha: Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.

KITTNAR, O. Fyziologické regulace ve schématech. Praha: Grada, 2000. s. ISBN 80-7169-782-6.

SILBERNAGL, S.; DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2004. 448 s. ISBN 80-247-0630-X.

MÁČEK, M.; VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 353 s.

GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha: Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd. Chicago: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 1056 s. ISBN 9780781797818.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

LIEBER, R. L. Skeletal Muscle Structure, Function, and Plasticity. 3. vyd. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2010. 304 s. ISBN 978-0-7817-7593-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)

Zkouškové otázky Fyziologie

1) Buňka, funkce hlavních organel, transport přes buněčnou membránu

2 ) Význam krve. Homeostáza. Biologicky významné složky krevní plazmy. Úloha červené krevní řady.

3 ) Hemokoagulace.

4) Fyziologie imunitního systému.

5) Základy regulace acidobazické rovnováhy

6) Autonomní nervový systém – jeho funkce v klidu a v tělesné zátěži

7) Funkční dělení oběhové soustavy. Srdeční automacie. Dráždivost myokardu.

8) Mechanické projevy srdeční činnosti (srdeční revoluce) v klidu a v tělesné zátěži.

9) Systolický objem, srdeční výdej. Myokardiální kontraktilita a její regulace v klidu a v tělesné zátěži.

10) Akustické a elektrické projevy srdeční činnosti.

11) Arteriální část systémové cirkulace – krevní tlak, arteriální puls. Periferní odpor, tlakový spád v oběhové soustavě

12) Oběh na úrovni kapilár.Venózní cirkulace, venózní návrat.

13) Dílčí oběhy – koronární, plicní, mozkový, svalový a kožní.

14) Transkapilární přesuny tekutin,lymfatická cirkulace, vztah ke tvorbě edému.

15) Zátěž: atributy (typy), reakce adaptace

16) Energetické zdroje pro zátěž

17) Regulace dýchacích, oběhových a metabolických funkcí v zátěži

18) Krevní tlak v klidu a v tělesné zátěži

19) Fyziologie uropoetického systému

20) Fyziologie trávicího systému s důrazem na trávení makroživin

21) Fyziologie reprodukce

22) Fyziologie jater, hlavní funkce, tvorba a vylučování žluči.

23) Mechanika dýchání a její vztah k výměně dýchacích plynů

24) Výměna dýchacích plynů – transport, regulace

25) Statické a dynamické odpory plic

26) Alveolární ventilace a mrtvý prostor

27) Regulace dýchání v klidu a v zátěži

28) Základy termoregulace

29) Stresové hormony

30) Osa hyotalamus – hypofýza z hlediska endokrinních funkcí

31) Inzulin a jeho role v metabolizmu

32) Štítná žláza a její úloha v endokrinním systému

33) Základy regulace metabolizmu kalcia

34) Regulace příjmu tekutin

35) Smysly: základní fyziologický přehled

36) Koncept anaerobního prahu

37) Výměna dýchacích plynů v tělesné zátěži

38) Kosterní sval – stavba na mikro- a makroskopické úrovni

39) Kosterní sval – mechanismus svalové kontrakce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (28.05.2019)

http://tvl.lf2.cuni.cz/vyuka/fyziologie/sylabus-fyziologie/

Buňka, biomembrána, transportní mechanismy

Biochemie - cukry, tuky, bílkoviny

Biochemie - metabolické cykly

Vnitřní prostředí

Fyziologie krve

Fyziologie imunitního systému

Fyziologie pojivové tkáně a hospodaření s kalciem

Fyziologie svalstva

Fyziologie trávení

Metabolismus glukosy, regulace glykemie

Fyziologie dýchání - ventilace, difuze, transport dýchacích plynů, vnitřní dýchání

Fyziologie kardiovaskulárního systému v klidu a při tělesné zátěži

Fyziologie endokrinního systému a reprodukce

Autonomní nervový systém a fyziologie stresu

Fyziologie vylučování

Fyziologie tělesné zátěže - reakce, adaptace, anaerobní práh, metody měření intenzity zátěže, regulace dýchání v klidu a v zátěži

Fyziologie výživy

Termoregulace - produkce tepla v organizmu, ztráty tepla, regulace tělesné teploty v klidu a v zátěži

Únava

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK