PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie vědy a bioinformatika - D1103002
Anglický název: Methodology of science and bioinformatics
Zajišťuje: Ústav bioinformatiky (13-831)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:22/6, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12844
Garant: doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Prerekvizity : D1101138
Je prerekvizitou pro: D1106089
Anotace
Jde o povinný studijní předmět, který patří mezi předměty profilujícího základu. Jeho absolvováním student získá znalosti v oblasti metodologie vědy a bioinformatiky, které jsou nezbytným předpokladem pro další úspěšné studium ve vyšších ročnících. V rámci předmětu student získá například následující znalosti, dovednosti a kompetence: - využívat postupy založené na poznatcích vědeckých výzkumů v klinické praxi - zahrnout vědecké poznatky teoretických lékařských věd do klinické rozvahy za účelem sestavit diferenciální a pracovní diagnózu - rozvíjet a prokázat svůj hloubavý přístup ke studiu a vzdělávání - používat principy kritického hodnocení zdrojů k získání nejlepších dostupných vědecky doložených lékařských informací, přizpůsobovat se technologickým inovacím, například „big data“ (velká data), nové zobrazovací metody a nástroje k monitorování stavu pacienta a stádia nemoci, nové vyšetřovací postupy atd. - určovat a formulovat otázky či hypotézy výzkumu, vypracovat postup k analýze a syntéze výsledků a poté výsledky publikovat jako vědecký článek či jiný výstup. Prezentovat vědecky doložené lékařské poznatky.
Poslední úprava: Procházka Zdeněk (04.09.2020)
Literatura

Vlastní materiály budou zveřejněny ve studijním informačním systému (resp. Moodlu) nejpozději před zahájením výuky předmětu.

Poslední úprava: Procházka Zdeněk (04.09.2020)
Sylabus

## Věda

 • A1 - Úvod do metodologie vědy

 • A2 - Anatomie vědeckého článku

 • A3 - Ontogeneze vědeckého článku

 • A4 - Epidemiologie vědeckého článku

## Data, pravděpodobnost, statistika, inference

 • B1 - Přemýšlení o pravděpodobnosti a nejistotě

 • B2 - Základy interpretace výsledků analýzy

 • B3 - Vizualizace dat

## Bioinformatika

 • C1 - Co je bioinformatika

 • C2 - Genomika

 • C3 - Využití strojového učení v biomedicíně

 • C4 - ...

Poslední úprava: Fišer Karel, doc. RNDr., Ph.D. (02.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK