PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika a biostatistika - D1101138
Anglický název: Informatics and biostatistics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1103002
Anotace
Poslední úprava: Zdeněk Procházka (04.09.2020)
Jde o povinný studijní předmět. Jeho absolvováním student získá znalosti v oblasti informačních zdrojů v biomedicíně a v oblasti biostatistiky, které jsou nezbytným předpokladem pro další úspěšné studium ve vyšších ročnících. V rámci předmětu student získá například následující znalosti, dovednosti a kompetence: - využívat postupy založené na poznatcích vědeckých výzkumů v klinické praxi. - využívat kriticky informační technologie k vyhledání přesných a spolehlivých (online) lékařských informací a použít je při poskytování zdravotní péče, při současném zohlednění úrovně informací poskytovaných lékařskou literaturou. - zlepšovat informovanost pacientů a jejich rodin o zdravotní péči tím, že jim pomáhá relevantně zpracovávat informace z různých zdrojů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeněk Procházka (04.09.2020)

E-learningový kurz PubMed hravě: výukový program 16T16T

FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. 1. vyd. Praha: Triton, 2004. 95 s. ISBN 80-7254-502-7.

ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, GÖPFERTOVÁ, Dana a FEBEROVÁ, Jitka. Medicína založená na důkazech z pohledu

klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 245 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-

246-1314-7.

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s.

ISBN 978-80-85860-22-1.

KRČÁL, Martin a TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156, [46] s. ISBN 978-

80-260-6074-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=750816

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK