PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - D09020008
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/4, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D0903003, D0904002, D0904005, D0903005, D0904003, D0904004, D0904013, D0904011, D0903017, D0904006, D0904014, D0904012, D0903012
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět navazuje na poznatky z normální anatomie, z fyziologie a biochemie. Zabývá se nemocemi z hlediska jejich příčin a vývoje, s regresivními a metabolickými změnami, záněty a nádory. Dále se zabývá funkčními a morfologickými změnami při poruchách jednotlivých tělních systémů, jejich adaptačními a kompenzačními mechanismy.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (05.12.2013)
Cíl předmětu
Cíle:

  • Zvládnout základní lékařskou terminologii
  • Pochopit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj a případné komplikace

Poslední úprava: HLOZAN (09.11.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění průběžných testů, účast na přednáškách

Poslední úprava: HLOZAN (25.09.2017)
Literatura
Základní studijní literatura:
Vokurka, M.: Patofyziologie pro nelékařské směry, Karolinum, 2013

S. Silbernagel, F. Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada Publ. 2001, ISBN 80-7169-968-3

Další odborná literatura:
E. Nečas a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I a II, Nakl. Karolinum 2000, ISBN 80-246-0051-X

Poslední úprava: HLOZAN (09.11.2017)
Požadavky ke zkoušce

Obecná:

Poruchy hydratace a osmolarity organismu

Acidóza

Alkalóza

Metabolismus Na+, K+, Ca2+

Membránový potenciál a jeho změny

Kardiovaskulární systém:

Ateroskleróza, ischemická choroba srdeční

Srdeční selhání

Oběhový šok, typy, stádia

Arteriální hypertenze

Srdeční arytmie

Endokrinologie:

Dělení poruch endokrinních žláz, poruchy hormonálních regulací

Poruchy hypotalamo-hypofyzárního systému

Poruchy štítné žlázy a příštítných tělísek

Poruchy nadledvin

Diabetes mellitus

Nervový systém:

Centrální obrna

Periferní obrna

Poruchy krevního zásobení mozku

Demyelinizace, demence

Epilepsie

GIT, metabolismus:

Poruchy motility zažívacího traktu, ileus

Vředová choroba

Poruchy funkce pankreatu a jater

Ikterus

Poruchy výživy a následky nedostatku vitamínů

Ledviny:

Poruchy glomerulární filtrace

Poruchy činnosti tubulů

Průtok krve ledvinou a jeho poruchy

Urolitiáza

Akutní a chronické selhání ledvin

Respirace:

Plicní objemy a kapacity při plicních onemocněních

Bronchiální obstrukce, astma bronchiale

Poruchy poměru ventilace-perfúze

Plicní hypertenze

Regulace dýchání při poruchách respiračního systému (ventilační odpověď na hypoxii a hyperkapnii)

Poslední úprava: Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. (30.10.2019)
Sylabus

Poruchy ledvin a vylučování

Poruchy respiračního systému

Poruchy GIT a metabolismu

Poruchy kardiovaskulárního systému

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí

Poruchy nervového systém

Poruchy homeostázy a acidobazické rovnováhy

Poslední úprava: Maxová Hana, doc. MUDr., Ph.D. (30.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK