PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Balneologie a fyzikální terapie (SZ) - D0704033
Anglický název: Balneology and Physical Therapy (STEX)
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 1. Balneologie a její význam v moderní léčebné rehabilitaci.
2 2. Jaké jsou obecné kontraindikace fyzikální terapie a balneologie.
3 3. Druhy termopozitivních procedur, jejich teplotní tolerance a účinky na organismus.
4 4. Účinky a indikace kryoterapie a kontrastních procedur.
5 5. Moderní analgetické metody ve fyzioterapii, mechanismus jejich účinku.
6 6. Procedury FT s myorelaxačním účinkem, mechanismus jejich účinku.
7 7. Procedury FT s antiedematózním účinkem.
8 8. Terapie nízkofrekvenčními proudy, jejich mechanismus účinku a využití v rehabilitaci.
9 9. Terapie středofrekvenčními proudy, druhy aplikací a jejich využití v rehabilitaci.
10 10. Druhy TENS proudů a jejich využití.
11 11. Magnetoterapie, aplikátory, indikace a kontraindikace.
12 12. Distanční elektroterapie, používané proudy, indikace a kontraindikace.
13 13. Moderní metody fototerapie, mechanismus jejich účinku, indikace, kontraindikace.
14 14. Mechanoterapie, druhy procedur, mechanismy účinku, indikace, kontraindikace.
15 15. Léčebný ultrazvuk - mechanismus účinku, zásady volby parametrů, aplikační technika, indikace a kontraindikace.
16 16. Elektrodiagnostika ve fyzioterapii.
17 17. Volba parametrů myostimulační elektroterapie dle charakteru a stupně svalového oslabení.
18 18. Kombinovaná terapie elekroterapie a ultrazvuku, jiné příklady kombinace různých druhů FT.
19 19. Zásady volby metod fyzikální terapie v revmatologii.
20 20. Zásady volby metod fyzikální terapie k ovlivnění reflexních změn pohybového systému.
21 21. Fyzikální terapie v komplexní léčbě funkčních poruch pohybového systému.
22 22. Fyzikální terapie v akutní a subchronické a chronické fázi posttraumatických stavů (po distorzích, subluxacích, luxacích a frakturách).
23 23. Fyzikální terapie při léčbě centrálních poruch hybnosti (CMP, stavy po úrazech mozku a míchy).
24 24. Zásady volby metod fyzikální terapie u degenerativních kloubních onemocnění.
25 25. Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění kardiovaskulárního systému (ICHS, ICHDK).
26 26. Zásady volby metod fyzikální terapie u onemocnění dýchacího systému (asthma bronchiale a CHOPN).
27 27. Prostředky pro fyzikální autoterapii.
28 28. Přírodní léčivé zdroje a 3 příklady užití v ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK