PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie vědy a statistické zpracování dat II - D0704023
Anglický název: Methodology of Science and Statistical Data Processing II
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Informatika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : D0702012
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Hajduková (17.09.2019)
Předmět je koncipován jako praktický, zaměřuje se především na využívání informačních zdrojů. Účelem předmětu je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu nebo odborné práci. Předmět studenty seznámí se základy vědecké práce a tvorby odborného textu, s důrazem na dodržování etických a autorskoprávních požadavků. Součástí předmětu jsou lekce ze statistiky.
Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 1998, 218 s. ISBN 80-7184-786-0. FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. 1. vyd. Praha: Triton, 2004, 95 s. ISBN 80-7254-502-7.

ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 245 s. ISBN 978-80-246-1314-7.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Hajduková (17.09.2019)
 • Rešerše k diplomové práci
 • EBM. Typy komunikace
 • Open Access
 • Scientometrické databáze
 • Zpracování dat v Excelu
 • Úvod do statistiky, deskriptivní statistika, Odhady populačních průměrů a pravděpodobností, intervaly spolehlivosti
 • Úvod do testování hypotéz a odhady rozsahu výběru
 • Parametrické testy hypotéz - porovnávání dvou výběrů
 • Korelace a lineární regrese
 • Neparametrické testy hypotéz
 • Neparametrické testy hypotéz -porovnávání dvou výběrů
 • Statistické konzultace
 • Statistické konzultace
 • Statistické konzultace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK