PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - D0703030
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty širšího základu
Záměnnost : D0701002
Je záměnnost pro: D0701002
Anotace
Poslední úprava: Marie Havlová (02.09.2015)
Charakteristika a typy pohybu, výběr pohybových aktivit, pohybové projevy,
Literatura
Poslední úprava: Marie Havlová (02.09.2015)

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd.

Chicago: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 1056 s. ISBN 9780781797818.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

Sylabus
Poslední úprava: Marie Havlová (02.09.2015)

Základy zátěžové fyziologie a patofyziologie ve vztahu k oběhovému, dýchacímu, pohybovému a metabolickému systému

Reakce a adaptace jednotlivých systémů na zátěž

Přístrojové vybavení zátěžové laboratoře, přístroje pro stanovení intenzity pohybové aktivity

Typy tělesné zátěže, adaptace a maladaptace

Funkční vyšetření pacienta a sportovce a jeho interpretace

Měření tělesné zdatnosti a jeho význam

Sportovní traumatologie

Modifikace životního stylu v primární a sekundární prevenci

Role fyzioterapeuta v komplexní péči o pacienty s chorobami dýchacího, oběhového, hybného systému, s civilizačními chorobami

Problematika výkonnostního sportu, přetrénování, doping

Optimalizace pohybového režimu

Doporučené pohybové aktivity v předškolním, mladším, středním věku, u seniorů

Pohybová aktivita oslabených, sport u handicapovaných

Doporučené pohybové aktivity v graviditě

Pohyb a metabolický kardiovaskulární syndrom

Vhodné a nevhodné sporty u pacientů se smyslovými vadami

Praktický výcvik: zátěžové testování ke stanovení zdatnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK