Diplomová specializace - D0703023
Anglický název: Diploma Specialization
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/5, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Prerekvizity : D0702011, D0702012
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět má za úkol ozřejmit základy tvorby vědecké práce. Zejména pak tvorby práce diplomové v souladu s požadavky akademické obce 2LF UK. Studenti jsou vedeni v základní struktuře Vědecké práce, zejména je vysvětlován obsah a podstata jednotlivých oddílů vědecké práce (background, methods, conclusion apod.). Student je též informován a veden ke sběru informaci ve virtuálních i fyzických knihovnách. Je proveden základními vědeckými termíny a terminologií. Je motivován k významu statistiky a jejímu praktickému využití. Je poučen a instruován v práci s citacemi. Student je seznámen s podstatou klinických výzkumů a informován nejen o sběru dat a formách vyšetřovacích metod a technik, ale také např. s prací s Informovanými souhlasy a dalším administrativně-právními kroky a úkony pro tvorbu diplomové práce nutnými.
Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Podmínky zakončení předmětu

2.NMGR., MAGISTERSKÉ STUDIUM FYZIOTERAPIE

Letní semestr 2021/2022

Název předmětu: Diplomová specializace

Garant předmětu: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Podmínky k udělení zápočtu: 100% účast na semináři 9.5. 2022

Termín: 9.5.-13.5. 2022

Posluchárna: Plzeňská D 206

9.5., 9:00-12:00 Úvodní seminář, zopakování formálních požadavků DP

Prezentace vybraných projektů DP

10.5. -13.5. Individuální konzultace svého projektu s garantem předmětu

Pozn. V případě nejasností ohledně zpracování DP je možno dohodnout s garantem předmětu seminář konaný ještě před termínem stanovené blokové výuky.

Poslední úprava: Pecharová Michaela (17.02.2022)
Literatura

G. M. ; How to Write a Paper , BMJ books, Oxford 2010

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška: Vypracování a prezentace semestrální (diplomové) práce

Poslední úprava: Pecharová Michaela (01.11.2017)
Sylabus

Práce s s odkazy , sběr, třídení , použítí literárních odkazů

Práce s rešeršemi, vysvětení termín: Rešerše, metaanalýza vs. Primární výzkum, klinická studie

Práce s vyhledávači a knihovnami. Využití Nár. Lék. Knihovny.

Ozřejmění časového harmonogramu diplomové práce

Informování Studenta o termínech odevzdání diplomové . Práce

Informování o průběhu obhajob

Práce s prezentacemi obhajob a nastavení grafických parametrů oficielní prezentace

Stimulace spolupráce diplomanta s vedoucími prací

Přednáška o struktuře Diplomové práce pro Vedoucí Diplomových prací

Konzultace pro studenty, osobní i plenární

Konzultace pro Vedoucí Diplomových prací - osobní , plenární

Řešení konkrétních poznatků a problematiky tvorby Diplomové Práce v rámci plenární konzultace

Poslední úprava: Bitnar Petr, PhDr., Ph.D. (23.10.2019)