PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická psychologie - D0703008
Anglický název: Clinical Psychology
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Psychologie > Předměty širšího základu
Prerekvizity : D0701309, D0702004
Je korekvizitou pro: D0704005
Anotace -
Poznatky a zákonitosti psychologie v rehabilitaci se zvláštním důrazem na přínos poznatků a přístupů klinické psychologie v oblasti léčebné rehabilitace.
Poslední úprava: HABET (20.10.2005)
Literatura

Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Portál, Praha 1997, 2003.

Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 1999.

Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Vodnář, Praha 1995.

Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie : aplikovaná psychologie. Praha, Portál 2009.

Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1997.

Frankl, V.E.: Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1996.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000.

Baštecká, B.: Základy klinické psycholgie. Portál, 2005

Baštecká B.: Klinická psychologie v praxi. Portál, 2003

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Požadavky ke zkoušce

okruhy zkoušky z klinické psychologie jsou:

  • základní pojmy klinické psychologie
  • psychopatologie
  • hlavní proudy a principy psychoterapie, faktory ovlivňující účinnost psychoterapie
  • časová osa

Poslední úprava: Pecharová Michaela (22.09.2017)
Sylabus

Úvod do klinické psychologie, základní psychologické pojmy.

Psychopatologie - úvod. Vývoj a principy klasifikace, dg systémy, diagnostika.

Psychopatologie 1. Organické duševní poruchy, DP vyvolané užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy nálady

Psychopatologie 2. Neurotické poruchy, somatoformní poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, poruchy osobnosti a chování u dospělých.

Vedení klinického rozhovoru. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Práce se specifickými projevy v procesu terapie.

Psychoterapie - úvod, vývoj psychoterapie, přehled hlavních proudů, účinné faktory psychoterapie, PT jako terapie, profylaxe, rehabilitace

Psychoterapie 1. Psychoanalýza a psychoanalytická PT, Gestalt PT, KBT

Psychoterapie 2. Na osobu zaměřená PT, Systemická terapie, Rodinná terapie, Komunikační přístupy a hypnoterapie a další přístupy

Základy psychofarmakologie. Základní skupiny psychofarmak, účinky, vedlejší a nežádoucí účinky, psychologický význam léků.

Etika terapeutického vztahu, etické otázky klinické psychologie.

Indikace a motivace k psychoterapii

Rodinná terapie.

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK