PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské antropologie a pediatrické auxologie - D0703007
Anglický název: Basic Medical Anthropology and Paediatric Auxology
Zajišťuje: Pediatrická klinika (13-350)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. Hana Kosek, CSc.
Kategorizace předmětu: Biologie > Předměty širšího základu
Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Prerekvizity : D0702011, D0702012
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Základy pediatrické auxologie + lékařské a klinické antropologie zde představují „MINIMUM PEDIATRICKÉ AUXOLOGIE“ ad „RŮSTOVÁ DIAGNÓZA“
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Helena Bendová (26.09.2017)

90% účast na výuce

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Krásničanová, H, Lesný, P.: CD Kompendium pediatrické auxologie 2005,

Novo Nordisk ed Nordiscience, www.kpa2005.cz

Lebl, J., Krásničanová, H.: Růst a jeho poruchy u dětí, Galén, 1995

Krásničanová, H.: Růstová diagnóza - „auxologické minimum“, Ferring 2010, www.ferring.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (05.01.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Základy pediatrické auxologie + lékařské a klinické antropologie zde představují „minimum pediatrické auxologie“ ad „Růstová diagnóza“:

Karlbergův ICP růstový model

Sekulární trend auxologických proměnných

Percentilová metoda a metoda SD-skóre

Skeletální lineární růst, růstový dědičný potenciál, predikce finální výšky těla

Fyziologické vzorce růstu

Hodnocení biologického věku dle skeletální maturace (TW3, Greulich et Pyle) a sexuální maturace (Marshall et Tanner)

Fenomén puberty

Hodnocení stavu výživy a tělesného složení

Práce s dostupnými software ad Růstová diagnóza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK