PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika - D0703003
Anglický název: Special Pedagogics
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Lenka Petelíková
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : D0701006, D0702004
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Předmět poskytuje soubor nejnovějších vědeckých poznatků z oboru speciální pedagogika i současných trendů, které se uplatňují při podpoře lidí s postižením nebo znevýhodněním s cílem jejich celoživotního růstu. Předmět má seznámit s nově definovanými cílovými skupinami speciální pedagogiky, přiblížit speciálně pedagogické výchovně vzdělávací metody a zásady, nastínit možnosti inkluzivního modelu vzdělávání dětí a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s proměnami pojmu socializace, stejně jako s aktuálními podporami v oblasti ekonomické, sociální, pracovní a edukační s cílem úspěšného začlenění lidí s postižením do společnosti. Kurz má poskytnou základní praktické dovednosti v oblasti komunikace s pacienty se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (25.09.2017)

Předmět má za cíl zprostředkovat vhled do života lidí s postižením nebo sociálním znevýhodněním a znalost jejich životních situací.

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Časopis Speciální pedagogika, poslední tři ročníky

SLOWIK, J.: Speciální pedagogika, Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1733-3

SLOWIK, J.: Komunikace s lidmi s postižením, Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-691-9

Vágnerová, M.: Psychologie pro pomáhající profese, Portál 2008, ISBN 978-80-7367-414-4

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (01.11.2017)

zápočet

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Předmět poskytuje soubor nejnovějších vědeckých poznatků z oboru speciální pedagogika i současných trendů, které se uplatňují při podpoře lidí s postižením nebo znevýhodněním s cílem jejich celoživotního růstu. Předmět má seznámit s nově definovanými cílovými skupinami speciální pedagogiky, přiblížit speciálně pedagogické výchovně vzdělávací metody a zásady, nastínit možnosti inkluzivního modelu vzdělávání dětí a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s proměnami pojmu socializace, stejně jako s aktuálními podporami v oblasti ekonomické, sociální, pracovní a edukační s cílem úspěšného začlenění lidí s postižením do společnosti. Kurz má poskytnou základní praktické dovednosti v oblasti komunikace s pacienty se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK