PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie vědy a statistické zpracování dat I - D0702012
Anglický název: Methodology of Science and Statistical Data Processing I
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://knihovna.lf2.cuni.cz/studium/vyuka-studentu/bmagisterske_studium
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Informatika > Předměty širšího základu
Je prerekvizitou pro: D0704022, D0703012, D0703023, D0704023, D0703007, D0703013
Anotace
Předmět je koncipován jako praktický, zaměřuje se především na využívání informačních zdrojů. Účelem předmětu je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu nebo odborné práci. Předmět studenty seznámí se základy vědecké práce a tvorby odborného textu, s důrazem na dodržování etických a autorskoprávních požadavků. Součástí předmětu jsou lekce ze statistiky.
Poslední úprava: Hajduková Kateřina, Mgr. (15.02.2019)
Literatura

ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 1998, 218 s. ISBN 80-7184-786-0. FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. 1. vyd. Praha: Triton, 2004, 95 s. ISBN 80-7254-502-7.

ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 245 s. ISBN 978-80-246-1314-7.

E-learningový kurz v Moodle

KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Poslední úprava: Hajduková Kateřina, Mgr. (15.02.2019)
Sylabus

1. Elektronické informační zdroje

2. EBM zdroje a Scientometrie

3. Práce s informacemi

4. Jak napsat vědeckou práci a Referenční manažery

5. Statistika 1

6. Statistika 2

7. Zápočtová práce

Poslední úprava: Hajduková Kateřina, Mgr. (15.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK