PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přístrojové vyšetřovací metody ve fyzioterapii - D0702011
Anglický název: Examination Device Methods in Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Technické předměty a technologie
Je prerekvizitou pro: D0703005, D0703023, D0703007, D0703006
Anotace
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)
Struktura práce: princip metody, technické vybavení, indikace, klinické využití, min. 2 vědecké studie, ve kterých byla použita zvolená přístrojová metoda – stručně prezentovat výsledky Témata: Vyšetření polohovým snímačem, siluetograf Moiré Dynamometrie Elektrodiagnostika Algometrie Vyšetření evokovaných potenciálů Zátěžové testy, spiroergometrie Termografie Zobracovací techniky Sonografie
Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Čakrt, O., Kinetická analýza (posturografie). In Kolář, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009.

De Luca, C. J. The use of Electromyography in Biomechanics. J. Appl. Biomechanics, 13, 1997, s. 135-163

Janura, M. (2001). Videografická vyšetřovací metoda, její limity a možnosti využití. Habilitační práce. Olomouc: Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého

Vaughan, Ch. L. (1992). Dynamics of Human Gait. Champaign: Human Kinetics.

Whittle, M. W. (1997). Gait Analysis, an Introduction, 2nd Edition. Oxford: Butterworth-heinemann.

Winter, D. A. (1991). The Biomechanics and motor Control of Human Gait: Normal, Eldery and Pathological. 2nd addition. Waterloo: University of Waterloo Press.

Rodová, D., Mayer, M., & Janura, M. (2001). Současné možnosti využití povrchové elektromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 8(4), s. 173-177

http://www.biomechanikapohybu.upol.cz/net/

http://www.novel.de

http://www.rsscan.com

http://www.zebris.de/english/medizin/

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Dynamometrie - princip vyšetření

Vyšetření TrPs

Jehlová elektromyografie, neurografie

Povrchová EMG

Kinematická analýza (APAS)

Kinetická analýza - silové a tenzometrické plošiny

Footscan, pedoscan (tlakové desky), plantogram

Virtuální realita jako nástroj k vyšetření a terapii pacientů s poruchami stoje

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK