PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ergonomie - D0701007
Anglický název: Ergonomics
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Technické předměty a technologie
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Práce a její energetická náročnost, pracovní výkon a zátěž, vliv pracovní zátěže na zdraví. Působení rizikových faktorů pracovního prostředí : mikroklima, hluk, vibrace, osvětlení, psychický stres, směnová a noční, vliv limbického systému na vnímání bolesti. Ergonomie třetího věku, adaptace pracovního prostředí seniorů. Škola zad, ergonomie pohybových stereotypů. Ergonomie nábytku a interiérů. Onemocnění z přetížení, možnosti rehabilitace u nemocí z povolání. Ergonomické podmínky ve sportu. Ergonomie a práce v těhotenství. Rehabilitační ergonomie pro osoby zdravotně postižené - integrace zdravotně postiženého do pracovního procesu Ergonomie předškolního a školního věku. Bezpečnost práce a ergonomie, pracovní úrazy, problematika spolehlivosti člověka, havárie, hodnocení faktorů pracovního prostředí
Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Sylabus

Práce a její energetická náročnost, pracovní výkon a zátěž, vliv pracovní zátěže na zdraví.

Působení rizikových faktorů pracovního prostředí : mikroklima, hluk, vibrace, osvětlení, psychický stres, směnová a noční, vliv limbického systému na vnímání bolesti.

Ergonomie třetího věku, adaptace pracovního prostředí seniorů.

Škola zad, ergonomie pohybových stereotypů.

Ergonomie nábytku a interiérů.

Onemocnění z přetížení, možnosti rehabilitace u nemocí z povolání.

Ergonomické podmínky ve sportu.

Ergonomie a práce v těhotenství.

Rehabilitační ergonomie pro osoby zdravotně postižené - integrace zdravotně postiženého do pracovního procesu

Ergonomie předškolního a školního věku.

Bezpečnost práce a ergonomie, pracovní úrazy, problematika spolehlivosti člověka, havárie, hodnocení faktorů

pracovního prostředí

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK