PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
TV a sport zdravotně postižených - D0701006
Anglický název: Physical Training and Sports in Disabled Patients
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Josef Kábele
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Sport > Předměty širšího základu
Je prerekvizitou pro: D0704003, D0703003
Anotace -
Poslední úprava: HABET (19.10.2005)
Klasifikace zdravotně postižených, motivace ke sportovní činnosti, strečink, pohybový režim zdravotně postižených, sportovní hry, lehká atletika, zimní sporty, vodní sporty, rekreační aktivity.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (09.09.2020)

Ročník: 1. roč. Navazující magisterské stadium fyzioterapie Semestr: zimní 2020/2021

Název předmětu: Tělesná výchova a sport tělesně postižených

Garant předmětu: PhDr. Josef Kábele

Počet hodin: 2, zápočet, zkouška

Podmínky k udělení zápočtu: vypracovaná a přednesená práce

Výuka: čtvrtek 10:00 – 11:45, IV. Patro Pavilon onkologie

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

DePauw K.P., Gawron, S.J. : Disability Sport, HumanKinetics, Champaign (2005)

Kábele, J. : Sport vozíčkářů, Praha (1992)

Karásková, V. : Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy, Olomouc (2005)

Nouza J. : Rytíři naděje, Praha (1993)

Sherrill, C.A. : Adapted Physical Activity, Recreation and Sport, Boston (1988)

Srdečný V. : Tělesná výchova a sport postižených, Praha (1986)

Winnick, J. : Adapted Physical Education and Sport, HumanKinetics, Champaign (2000).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (09.09.2020)

Magisterské studium

1. ročník – Tělesná výchova a sport tělesně postižených

Okruhy otázek ke zkoušce :

1. Adrenalinové sporty tělesně postižených

2. Zdravotní klasifikace tělesně postižených, charakteristické odlišnosti ve sportovních pravidlech.

3. Pohybový režim tělesně postižených.

4. Sportovní vozík, jeho historie, nové trendy.

5. Realizační tým pro sporty postižených (role fyzioterapeuta, psychologa, lékaře, trenéra specialisty etc.).

6. Psychosociální aspekty sportovní přípravy (sportovní zkušenosti, věk, míra postižení, predikce zotavení, využití individuální psychoterapie, alternativní metody etc.).

7. Doping – užívání zakázaných prostředků ke zvýšení výkonnosti u zdravých a postižených sportovců (ano versus ne, výsledky výzkumů, anket).

Jedna otázka nevždy bude týkat vypracované a prezentované práce.

J. Kábele

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Historie a současnost v oboru adaptované tělesné výchovy a sportu zdravotně postižených dětí, mládeže i dospělých.

Informace o nových sportech, jejich geografickém rozšíření, pravidlech, možnostech využití v našich podmínkách.

Aktuální problémy sportu zdravotně postižených (doping, rekreační versus výkonnostní úroveň, vrcholová úroveň -

profesionalita, zdravotní rizika, zdravotní klasifikace, používání kompenzačních pomůcek, adrenalinové sporty).

Psychosociální aspekty a bonusy sportujících zdravotně postižených.

Sport jako součást života se zdravotním postižením.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK