PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - D0701002
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Záměnnost : D0703030
Je prerekvizitou pro: D0703001
Je záměnnost pro: D0703030
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HABET (19.10.2005)
Charakteristika a typy pohybu, výběr pohybových aktivit, pohybové projevy
Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Kučera, M., Dylevský, I.: Sportovní medicína, 1999, Grada, 80-7169-725-7

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd. Chicago : Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1038 s. ISBN-13: 978-1-6083-1859-9.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

Přednášky na fakultních Webových stránkách

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Základy zátěžové fyziologie systému metabolického, oběhového, dýchacího, pohybového,

patofyziologie těchto systémů ve vztahu k zátěži. Reakce a adaptace jednotlivých systémů na zátěž.

Aging pohybových schopností, zdatnosti, fyziologických parametrů.

Přístrojové a laboratorní vybavení pro tělovýchovné lékařství. Metody měření tělesné zdatnosti, energetického výdeje, hlavních fyziologických a antropometrických parametrů.

Funkční zátěžové vyšetření zdravých a nemocných.

Typy tělesné zátěže a její dávkování ve zdraví a nemoci. Silový a odporový trénink - jeho rizika a benefity. Jak dávkovat odporový trénink. Koncept 1 RM.

Sportovní traumatologie.

Geriatrické aspekty pohybové aktivity. Sport seniorů.

Problematika výkonnostního sportu, přetížení a přetrénování, doping.

Modifikace životního stylu ve vztahu k syndromu inzulinové rezistence a chorob z něj vycházejících.

Neurologické choroby a pohybová aktivita. Kardiovaskulární choroby a pohybová aktivita.

Nádorová onemocnění a pohybová aktivita.

Doporučené pohybové aktivity v dětském a adolescentním věku, role fyzioterapeuta v prevenci funkčních poruch hybného systému.

Sport u handicapovaných.

Základy sportovní dietologie, medicína založená na důkazech ve sportovní dietologii.

Interpretace zátěžových vyšetření a preskripce pohybové aktivity v kontextu základní diagnózy pacienta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK