PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomika a řízení laboratoře - D0605042
Anglický název: Economics and Management of Laboratory
Zajišťuje: Ústav imunologie (13-722)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Předměty širšího základu
Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět seznamuje studenty bakalářského studijního programu zdravotní laborant celkem ve 30ti hodinách se základy řízení laboratoře, metodami a aplikacemi řízení v práci zdravotního laboranta. Student bude seznámen se systémem zdravotní péče a se základy ekonomiky. Výuka je zaměřena na získání základních požadavků o řízení laboratoře, plánování v klinické laboratoři, financování, způsobech komunikace v klinické laboratoři, řízení pracovníků v klinické laboratoři, znalostí o zásadách správné laboratorní práce, systém kontroly kvality jakosti, certifikaci, akreditaci a zásadách výzkumu a vývoje.
Poslední úprava: HABET (14.01.2014)
Cíl předmětu

Získání poznatků: o základech řízení laboratoře

o laboratorním plánování a organizaci, rozpočet laboratoří

o financování zdravotnických služeb

o základních ekonomických pojmech

o řízení pracovníků, komunikace v klinické laboratoři

o zásadách výzkumu a vývoje

o SLP, certifikaci a akreditaci, konsolidaci klin. lab

Poslední úprava: HABET (14.01.2014)
Literatura

Pištěláková, Z.: Osobní managment, Brno 1999

Pištěláková, Z.: Moderní managment, Brno 1999

Poslední úprava: HABET (14.01.2014)
Sylabus
Sylabus přednášek
1. Základy managementu, vymezení pojmu, historický vývoj, zákonitosti a mechanismu řízení, principy formy a nástroje řízení.

2. Struktura zdravotnických služeb, kategorizace klinických laboratoří, jejich definice, garance a funkce v laboratorní diagnostice, výzkumu, vývoji a vzdělávání.

3. Konsolidace laboratoří.

4. Organizace a řízení klinických laboratoří, organizační struktura laboratoře. Zásady správné laboratorní práce, systém kontroly jakosti. Laboratorní příručka jakosti a s ní související dokumenty. Řízení jakosti v laboratoři. Licence, certifikace, akreditace.

5. Financování klinické laboratoře. Plánování rozpočtu pro fixní výdaje (pracovníci, instrumentace), variabilní výdaje (reagencie, servis, amortizace) i pro budoucí aktivity (rozvoj metoda, instrumentální vybavení, reorganizace).

Přímé náklady, osobní náklady, náklady na specifickou údržbu, amortizace, náklady na přímo spotřebovaný zdravotnický materiál.

6. Vedení pracovníků, pracovní náplň, popis práce, pravomoc a zodpovědnost pracovníků laboratoře. Týmová práce. Komunikace mezi pracovníky laboratoře.

7. Komunikace s uživateli laboratorních dat. Laboratorní a nemocniční informační systémy. Způsob sdělování výsledků, způsob vedení dokumentace.

8. Výzkum marketingu ve strategii práce klinické laboratoře.

9. Výzkum a vývoj. Význam metody a a techniky výzkumu, příprava grantových projetů, role etické komise.

10. Zákony, vyhlášky a normativní dokumenty jakosti. Vyhlášky a doporučení, která se týkají kvalifikace a vzdělávání.

Poslední úprava: HABET (14.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK