PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - D0305028
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty širšího základu
Prerekvizity : D0303213, D0304039
Anotace
Poslední úprava: HABET (11.12.2003)
Charakteristika a typy pohybu, výběr pohybových aktivit, pohybové projevy,
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Pecharová (20.09.2017)

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení

(požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma).

Literatura
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

MCARDLE, W. D. Exercise Physiology : Nutrition, Energy, and Human Performance. 7. vyd.

Chicago: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 1056 s. ISBN 9780781797818.

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Pecharová (20.09.2017)

Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství (Bc.)

1.Význam pohybové stimulace pro růst a vývoj.

2.Rovnovážný stav, pojem a význam.

3.Tělovýchovná aktivita a poruchy držení těla u školních dětí.

4.Limitující faktory tělesné výkonnosti.

5.Adaptace na tělesnou zátěž.

6.Cukry a tuky jako energetická zásoba a jejich vztah k tělesné zátěži.

7.Mikrotrauma ve sportovním tréninku.

8.Energetické rezervy organismu.

9.Význam pohybové aktivity v dospělosti a ve vyšším věku.

10.Druhy svalové práce.

11.Zdravotní význam plavání.

12.Adaptace pohybového systému na trénink.

13.Pohyb jako součást primární prevence.

14.Zdravotní tělesná výchova, funkce, indikace.

15.Rozdíly ve sportovním tréninku dětí a dospělých.

16.Krevní tlak při tělesné zátěži.

17.Typy laboratorních vyšetření výkonnosti, indikace, kontraindikace.

18.Výkonnostní a vrcholový sport a jeho rizika.

19.Statická zátěž v primární a sekundární prevenci.

20.Zdravotní význam turistiky.

21.Přetížení, přetrénování, únava.

22.Pohybová aktivita při nemocech oběhového systému.

23.Adaptace transportního systému na zátěž.

24.Diabetes, obezita a pohybová aktivita.

25.Chronická poškození tělesnou zátěží.

26.Pohybová aktivita u metabolického kardiovaskulárního syndromu .

27.Tělesná cvičení a sport u astmatika a u nemocného s plicním emfyzémem.

28.Doping.

29.Tělesná zátěž a lipidový metabolismus.

30.Zásady výživy při různých druzích tělesné zátěže.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Ocelková, DiS. (09.01.2014)

Základy zátěžové fyziologie a patofyziologie ve vztahu k oběhovému, dýchacímu, pohybovému a metabolickému systému

Reakce a adaptace jednotlivých systémů na zátěž

Přístrojové vybavení zátěžové laboratoře, přístroje pro stanovení intenzity pohybové aktivity

Typy tělesné zátěže, adaptace a maladaptace

Funkční vyšetření pacienta a sportovce a jeho interpretace

Měření tělesné zdatnosti a jeho význam

Sportovní traumatologie

Modifikace životního stylu v primární a sekundární prevenci

Role fyzioterapeuta v komplexní péči o pacienty s chorobami dýchacího, oběhového, hybného systému, s civilizačními chorobami

Problematika výkonnostního sportu, přetrénování, doping

Optimalizace pohybového režimu

Doporučené pohybové aktivity v předškolním, mladším, středním věku, u seniorů

Pohybová aktivita oslabených, sport u handicapovaných

Doporučené pohybové aktivity v graviditě

Pohyb a metabolický kardiovaskulární syndrom

Vhodné a nevhodné sporty u pacientů se smyslovými vadami

Praktický výcvik: zátěžové testování ke stanovení zdatnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK