PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná metodika fyzioterapie - D0304605
Anglický název: General Teaching Method in Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Technické předměty a technologie
Je prerekvizitou pro: D0306207
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Teorie a praxe, relaxační techniky, respirační techniky, trakce, kožní techniky, techniky manuální medicíny, historie a mechanismus účinku osteopatických a chiropraktických metod, měkkých technik, facilitace.
Poslední úprava: HABET (01.08.2003)
Literatura

Lánik V. a kol., Léčebná tělesná výchova i. 1986, Avicenum

Poslední úprava: HABET (01.08.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK