PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zobrazovací metody - D0303613
Anglický název: Imaging Methods
Zajišťuje: Klinika zobrazovacích metod (13-461)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Prerekvizity : D0301343
Je prerekvizitou pro: D1305307, D0305306
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Získání přehledných informací o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.
Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Cíl předmětu

Cílem přednášek je získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Písemný test

Poslední úprava: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Literatura
Heřman, M.: Základy radiologie (E)
Neuwirth, J.: Radiologické nálezy : jak je psát a interpretovat (A), (C)
+Eliáš. P.: Dopplerovská ultrasonografie (A)

+Krajina, A.: Intervenční radiologie (B), (e-prezenčka)

Poslední úprava: Havlová Marie (28.05.2019)
Požadavky ke zkoušce

Písemný test

Poslední úprava: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Sylabus

Organizační úvod, přehled zobrazovacích metod

Principy zobrazovacích metod

Zobrazovací diagnostika onemocnění skeletu

Zobrazování kloubů

Zobrazovací diagnostika měkkých tkání

Ochrana před ionizujícím zářením, kontrastní látky, první pomoc při alergické reakci

Angiografie

Metody intervenční radiologie

Vyšetřování trávicí trubice

Vyšetření jater a žlučových cest

Neuroradiologie

Problematika dorzalgií

Poslední úprava: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK