PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informatika a výpočetní technika - D0301063
Anglický název: Informatics and Computer Technology
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Je prerekvizitou pro: D0304607
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základy počítačové vědy, služby Internetu, základy analýzy dat, úvod do problematiky databází, práce s bibliografickou databází Medline, teorie a praxe zdravotnických informačních systémů.
Poslední úprava: HABET (30.07.2003)
Literatura

Kasal P. a kol., Lékařská informatika, 1998, Karolinum Praha, 80-7184-594-9

Poslední úprava: HABET (30.07.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK