PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna (SZZ) - D0112203
Anglický název: Internal Medicine
Zajišťuje: Interní klinika (13-341)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 1. a/ Akutní srdeční selhání b/ Benigní onemocnění štítné žlázy (včetně zánětlivých), struma c/ Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, seznam nemocí z povolání, sociálně-právní důsledky a odškodňování nemocí z povolání d/ Diferenciální diagnostika hematurie
2 2. a/ Chronické srdeční selhání – etiopathogeneze a symptomatologie b/ Hypertyreóza a její komplikace c/ Profesionální bronchiální astma a alergická rinitida d/ Diferenciální diagnostika proteinurie
3 3. a/ Chronické srdeční selhání – diagnostika a komplexní léčba b/ Hypotyreóza a její komplikace c/ Profesionální exogenní alergická alveolitida – akutní a chronická forma d/ Diferenciální diagnostika dehydratace
4 4. a/ Chlopenní vady aortálního ústí b/ Nádory štítné žlázy c/ Základní principy léčby diabetes mellitus 2. typu d/ Diferenciální diagnostika anémie
5 5. a/ Chlopenní vady mitrálního ústí b/ Onemocnění příštítných tělísek c/ Onemocnění z azbestu – nádorová a nenádorová d/ Diferenciální diagnostika krvácivých stavů
6 6. a/ Akutní formy ischemické choroby srdeční b/ Základní hypothalamo-hypofyzární poruchy c/ Základní principy léčby diabetes mellitus 1. typu d/ Diferenciální diagnostika lymfadenopatie
7 7. a/ Chronická ischemická choroba srdeční – klasifikace, etiopatogeneze, symptomatologie b/ Hypofunkce kůry nadledvin, diagnostika, léčba, význam c/ Silikóza plic d/ Diferenciální diagnostika anémie
8 8. a/ Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika, terapie b/ Hyperfunkce kůry nadledvin, diagnostika, léčba, význam c/ Akutní komplikace diabetes mellitus d/ Diferenciální diagnostika hepatopatosplenomegalie
9 9. a/ Akutní infarkt myokardu b/ Primární hyperaldosteronismus, diagnostika, léčba, význam c/ Uhlokopská pneumokonióza d/ Diferenciální diagnostika bolestí břicha
10 10. a/ Komplikace infarktu myokardu b/ Léčba glukokortikoidy (akutní a chronická), její indikace a komplikace c/ Intoxikace rtutí d/ Diferenciální diagnostika enterorrhagie
11 11. a/ Šok b/ Anémie – klasifikace, etiopatogeneze, symptomatologie c/ Poškození dýchacích cest a plic dráždivými plyny a toxickými látkami: chlór, oxidy dusíku, horečka z kovů d/ Diferenciální diagnostika ložiskových jaterních procesů
12 12. a/ Systémová hypertenze b/ Principy hemoterapie c/ Intoxikace olovem d/ Diferenciální diagnostika střevních zánětů
13 13. a/ Sekundární hypertenze b/ Sideropenické anémie c/ Chronické komplikace diabetes mellitus d/ Diferenciální diagnostika zvracení
14 14. a/ Plicní embolie b/ Choroby dřeně nadledvin c/ Intoxikace pesticidy (organofosfátovými a karbamátovými insekticidy, warfarinovými rodenticidy) d/ Diferenciální diagnostika ikterů
15 15. a/ Vrozené srdeční vady v dospělosti b/ Megaloblastové anémie c/ Intoxikace metylalkoholem, etylenglykolem a etylalkoholem d/ Diferenciální diagnostika ascitu
16 16. a/ Zánětlivá onemocnění srdce (myokarditida, perikarditida) b/ Hemolytické anémie a anémie chronických onemocněníe c/ Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzín, toluen, trichlóretylén, benzen, tetrachlormetan) d/ Diferenciální diagnostika náhlé změny hmotnost
17 17. a/ Infekční endokarditida b/ Myelodysplastický syndrom c/ Intoxikace oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a kyanidy d/ Diferenciální diagnostika ikterů
18 18. a/ Kardiomyopatie b/ Myeloproliferativní onemocnění c/ Intoxikace methemoglobinizujícími látkami – anilín, nitrobenzen, léky, afrodiziaka (poppers) d/ Diferenciální diagnostika ileózních stavů
19 19. a/ Srdeční tamponáda b/ Plasmocytom a ostatní paraproteinémie c/ Intoxikace houbami – muchomůrka hlízovitá, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový d/ Diferenciální diagnostika bolestí kloubů
20 20. a/ Supraventrikulární arytmie b/ Poruchy krevní srážlivosti – krvácivé stavy c/ Intoxikace léky – obecné pokyny, otravy benzodiazepiny, paracetamolem, morfinem, antidepresivy d/ Diferenciální diagnostika dyslipoproteinémie
21 21. a/ Komorové arytmie b/ Poruchy krevní srážlivosti – trombofilní stavy c/ Profesionální poškození sluchu z nadměrného hluku d/ Diferenciální diagnostika bolesti v končetině
22 22. a/ Fibrilace síní, symptomatologie, diagnostika a terapie b/ Spondylartritidy c/ První pomoc při akutních intoxikacích léky a po požití kyselin a louhů – obecné zásady, význam a dávkování aktivního uhlí; funkce Toxikologického informačního střediska d/ Diferenciální diagnostika febrilních stavů
23 23. a/ Cor pulmonale b/ Degenerativní onemocnění kloubů a páteře c/ Deterministické účinky ionizujícího záření – nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility, diagnostika, odhad dávky a léčení d/ Diferenciální diagnostika dehydratace
24 24. a/ Zástava oběhu a dýchání, kardiopulmonální resuscitace b/ Chronická zánětlivá onemocnění kloubů, revmatoidní artritida c/ Problematika profesionálních karcinogenů – chemické a fyzikální karcinogeny, klasifikace IARC, kritéria pro uznávání profesionálních tumorů v ČR d/ Diferenciální diagnostika hypoglykemických stavů
25 25. a/ Onemocnění aorty b/ Revmatická horečka c/ Profesionální onemocnění nervů, cév, kostí a kloubů horních končetin z vibrací, diagnostika, klinická a hygienická kritéria d/ Diferenciální diagnostika plicní hypertenze
26 26. a/ Onemocnění mozkových cév, cévní mozková příhoda b/ Diseminovaná intravaskulární koagulopatie c/ Profesionální onemocnění nervů, šlach, tíhových váčků a kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin – diagnostika, klinická a hygienická kritéria d/ Diferenciální diagnostika nemocí spojených s bronchiální obstrukcí
27 27. a/ Akutní onemocnění periferních tepen b/ Difúzní choroby pojivové tkáně (systémová sklerodermie, polymyositida a dermatomyositida) c/ Kožní profesionální onemocnění – alergická i nealergická; diagnostika d/ Diferenciální diagnostika pravostranného srdečního selhání
28 28. a/ Chronická onemocnění periferních tepen b/ Systémový lupus erytematodes c/ Komunitní pneumonie d/ Diferenciální diagnostika synkop
29 29. a/ Akutní onemocnění periferních žil b/ Osteoporóza a osteomalacie c/ Nozokomiální pneumonie d/ Diferenciální diagnostika dušnosti
30 30. a/ Chronická onemocnění periferních žil b/ Hyperurikémie a dna c/ Idiopatická plicní fibróza d/ Diferenciální diagnostika stavů bezvědomí
31 31. a/ Postižení ledvin v rámci systémových chorob pojiva a vaskulitid b/ Poruchy lipidového metabolismu c/ Mimoplicní tuberkulóza d/ Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin
32 32. a/ Vaskulitidy b/ Krvácení do zažívacího traktu c/ Astma bronchiale – stabilní stádium nemoci d/ Diferenciální diagnostika hypertenze
33 33. a/ Nefrotický syndrom (definice a diferenciální diagnóza) b/ Porfyrie c/ Akutní astma bronchiale d/ Diferenciální diagnostika bolesti v končetině
34 34. a/ Závažná postižení ledvin v souvislosti s jinými interními chorobami (diabetes mellitus, hypertenze, onkologická onemocnění) b/ Choroby jícnu c/ Chronická bronchitida, bronchiektázie d/ Diferenciální diagnostika hepatosplenomegalie
35 35. a/ Infekce močového traktu b/ Peptický vřed žaludku a duodena c/ Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – stabilní stádium nemoci d/ Diferenciální diagnostika dehydratace
36 36. a/ Urolitiáza (behaviorální faktory podporující vznik urolitiázy, interní choroby asociované s nefrolitiázou) b/ Nádory žaludku c/ Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci d/ Diferenciální diagnostika bolestí kloubů
37 37. a/ Akutní a rychle progredující glomerulonefritidy b/ Nespecifické střevní záněty c/ Bronchogenní karcinom d/ Diferenciální diagnostika levostranného srdečního selhání
38 38. a/ Chronické glomerulonefritidy b/ Polypy a nádory tlustého střeva a konečníku c/ Fluidothorax d/ Diferenciální diagnostika hypoglykemických stavů
39 39. a/ Akutní a chronické intersticiální nefritidy. Autosomálně dominantní polycystická choroba ledvin. b/ Nenádorová onemocnění tlustého střeva – divertikulóza, divertikulitida c/ Akutní a chronická respirační insuficience d/ Diferenciální diagnostika perikardiálních výpotků
40 40. a/ Stadia chronických nefropatií bez ohledu na etiopatogenezi nefropatie b/ Funkční poruchy zažívacího traktu c/ Nemoci mediastina d/ Diferenciální diagnostika kašle
41 41. a/ Akutní selhání ledvin (klasifikace stadií a diferenciální diagnóza) b/ Malabsorpční syndrom a coeliakie c/ Odlišnosti průběhu, klinického obrazu, diagnostiky a léčby chorob ve stáří d/ Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi
42 42. a/ Chronická renální insuficience (poruchy asociované s progresivním poklesem ledvinové funkce bez ohledu na etiopatogenezi nefropatie) b/ Cholelitiáza a její komplikace c/ Komplexní geriatrické vyšetření d/ Diferenciální diagnostika hemoptýzy
43 43. a/ Acidobazická rovnováha a její časté poruchy b/ Akutní pankreatitidy c/ Syndrom geriatrické křehkosti d/ Diferenciální diagnostika pleurálních výpotků
44 44. a/ Poruchy vnitřního prostředí se zachovalou izotonicitou extracelulární tekutiny (izotonická dehydratace/hypovolemie) b/ Chronické pankreatitidy c/ Racionální farmakoterapie ve stáří d/ Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů
45 45. a/ Nejčastější poruchy iontového hospodářství. Poruchy vnitřního prostředí se zvýšenou a sníženou tonicitou extracelulární tekutiny (hypertonická a hypotonická dehydratace dehydratace) b/ Akutní hepatitidy c/ Obezita d/ Diferenciální diagnostika diastolických srdečních šelestů
46 46. a/ Transplantace životně důležitých orgánů. Eliminační metody b/ Chronické hepatitidy c/ Syndrom inzulínové rezistence d/ Diferenciální diagnostika systolických srdečních šelestů
47 47. a/ Vaskulární nefropatie b/ Jaterní cirhózy c/ Autoimunitní polyglandulární syndrom d/ Diferenciální diagnostika hypertenze
48 48. a/ Diabetes mellitus 1. typu – patofyziologie, klinická symptomatologie, diagnostika b/ Klasifikace, komplikace, terapie a prognóza portální hypertenze c/ Tuberkulóza plic d/ Diferenciální diagnostika synkop
49 49. a/ Diabetes mellitus 2. typu – patofyziologie, klinická symptomatologie, diagnostika b/ Akutní a chronické jaterní selhání c/ Parenterální výživa – základní principy d/ Diferenciální diagnostika dušnosti
50 50. a/ Ateroskleróza b/ Nádory jater, žlučových cest a pankreatu c/ Enterální výživa – základní principy d/ Diferenciální diagnostika ložiskových plicních lézí
51 51. a/ Poruchy metabolismu draslíku b/ Pneumothorax c/ Geriatrické syndromy (mimo frailty syndromu); sarkopenie ve stáří d/ Diferenciální diagnostika průjmových onemocnění
Anotace -
Náplní oboru je aktivní zapojení studentů do práce na interním oddělení, praktické aspekty činnosti sekundáře. Prohloubení znalostí z vnitřního lékařství, akcentace výuky způsobu diferenciálně diagnostického myšlení. Fixace dovedností získaných za studie – komunikace s pacientem při odběru anamnézy, fyzikální vyšetření. Propojení znalostí s diagnostiky, diferenciální diagnostiky s interpretací výsledků pomocných laboratorních a instrumentálních vyšetření s návrhem vyšetřovacího postupu a terapie. Blok nemocí z povolání. Výuka probíhá formou přednášek, interaktivních seminářů a praktických stáží na klinice u pacientů. Detailní seznámení s nemocemi dýchacího ústrojí zaměřené na diferenciální diagnostiku a léčbu.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
Cíl předmětu

Osvojení znalostí a dovedností potřebných k plnohodnotné práci sekundáře u lůžka - diagnostika, diferenciální diagnostika, návrh vyšetřovacího programu, terapie nemocí vnitřních.

Seznámit studenty 6. ročníku s aplikací teoretických i praktických znalostí do diferenciální diagnostiky pneumopathií.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
Literatura
Dítě, P. et al: Vnitřní lékařství
Klener, P.:Vnitřní lékařství I.-X. skripta, 2003 (A)
Klener, P.:Vnitřní lékařství. učebnice, 2006 (A),(C)
Bureš, J.: Základy Dítě, P. et al: Vnitřní lékařství
+Kölbel, F.: Klinická elektrokardiografie (A)

+Kölbel, F.: Cvičení v elektrokardiografie (A)

+Šumbera, J.: Elektrokardiografický atlas (A)

+Widimský, J.: Základy EKG pro praktické lékaře (A)

+Kol.: Trendy soudobé kardiologie (A)

+Kol.: Trendy soudobé kardiologie II. (B)

+Kvapil, M.: Diabetologie

+Charvát, J.: Umělá výživa

+Hampton, J. R.: EKG pro praxi (A)

Andreoli, T. E. : Cecil Essentials of medicine (B),(E)
Musil, J.: Pneumologie (A)
Khan, M. G.: EKG a jeho hodnocení (A)

Kalvach, Z.: Úvod do gerontol. a geriatrie, 1.díl (A)
Kalvach, Z.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů, 2.díl (A)
Topinková, E.: Geriatrie pro praktické lékaře (A)
+Conaway, D. C.: Geriatrics (B)

+Ševčík, P.: Intenzivní medicína (A)

Pelclová, D.: Nemoci z povolání a intoxikace (A

Kolek V., Kašák V. a kol.: Pneumologie. Maxdorf, 2010

Musil J., Petřík F., Trefný M.: Pneumologie (učebnice pro studenty lékařství), nakladatelství Karolinum, 2005, 248 s

Fiala P., Musil J.: Onemocnění pleurálního prostoru, Galén, 2008

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
Požadavky ke zkoušce

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZKOUŠKU Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (VI. ROČNÍK)

(verze platná od 1.10. 2021)

1. Akutní srdeční selhání

2. Chronické srdeční selhání – etiopathogeneze a symptomatologie

3. Chronické srdeční selhání – diagnostika a komplexní léčba

4. Chlopenní vady aortálního ústí

5. Chlopenní vady mitrálního ústí

6. Akutní formy ischemické choroby srdeční

7. Chronická ischemická choroba srdeční – klasifikace, etiopatogeneze, symptomatologie

8. Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika, terapie

9. Akutní infarkt myokardu

10. Komplikace infarktu myokardu

11. Šok

12. Systémová hypertenze

13. Sekundární hypertenze

14. Plicní embolie

15. Vrozené srdeční vady v dospělosti

16. Zánětlivá onemocnění srdce (myokarditida, perikarditida)

17. Infekční endokarditida

18. Kardiomyopatie

19. Srdeční tamponáda

20. Supraventrikulární arytmie

21. Komorové arytmie

22. Fibrilace síní, symptomatologie, diagnostika a terapie

23. Cor pulmonale

24. Zástava oběhu a dýchání, kardiopulmonální resuscitace

25. Onemocnění aorty

26. Onemocnění mozkových cév, cévní mozková příhoda

27. Akutní onemocnění periferních tepen

28. Chronická onemocnění periferních tepen

29. Akutní onemocnění periferních žil

30. Chronická onemocnění periferních žil

31. Postižení ledvin v rámci systémových chorob pojiva a vaskulitid

32. Vaskulitidy

33. Nefrotický syndrom (definice a diferenciální diagnóza)

34. Závažná postižení ledvin v souvislosti s jinými interními chorobami (diabetes

mellitus, hypertenze, onkologická onemocnění)

35. Infekce močových cest

36. Urolitiáza (behaviorální faktory podporující vznik urolitiázy, interní choroby asociované s nefrolitiázou)

37. Akutní a rychle progredující glomerulonefritidy

38. Chronické glomerulonefritidy

39. Intersticiální nefritis a pyelonefritis. Polycystické choroby ledvin.

40. Stadia chronických nefropatií bez ohledu na etiopatogenezu

41. Akutní selhání ledvin (klasifikace stadií a diferenciální diagnóza)

42. Chronická renální insuficience (poruchy asociované s progresivním poklesem ledvinové funkce bez ohledu na etiopatogenezu nefropatie)

43. Acidobazická rovnováha a její časté poruchy

44. Nejčastější poruchy vodního hospodářství

45. Nejčastější poruchy iontového hospodářství

46. Transplantace životně důležitých orgánů. Eliminační metody

47. Vaskulární nefropatie

48. Benigní onemocnění štítné žlázy (včetně zánětlivých), struma

49. Hypertyreóza a její komplikace

50. Hypotyreóza a její komplikace

51. Nádory štítné žlázy

52. Onemocnění příštítných tělísek

53. Základní hypothalamo-hypofyzární poruchy

54. Hypofunkce kůry nadledvin, diagnostika, léčba, význam

55. Hyperfunkce kůry nadledvin, diagnostika, léčba, význam

56. Primární hyperaldosteronismus, diagnostika, léčba, význam

57. Léčba glukokortikoidy (akutní a chronická), její indikace a komplikace

58. Choroby dřeně nadledvin

59. Diabetes mellitus 1. typu – patofyziologie, klinická symptomatologie, diagnostika

60. Diabetes mellitus 2. typu - patofyziologie, klinická symptomatologie, diagnostika

61. Základní principy léčby diabetes mellitus 1. typu

62. Základní principy léčby diabetes mellitus 2. typu

63. Akutní komplikace diabetes mellitus

64. Chronické komplikace diabetes mellitus

65. Obezita

66. Syndrom inzulínové rezistence

67. Autoimunitní polyglandulární syndrom

68. Poruchy lipidového metabolismu

69. Ateroskleróza

70. Parenterální výživa - základní principy

71. Enterální výživa - základní principy

72. Komunitní pneumonie

73. Nozokomiální pneumonie

74. Tuberkulóza plic

75. Mimoplicní tuberkulóza

76. Astma bronchiale – rozdělení, léčba, prevence

77. Akutní astma bronchiale

78. Chronická bronchitida, bronchiektázie

79. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – diagnostika a léčba stabilního

stádia

80. Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

81. Idiopatická plicní fibróza

82. Bronchogenní karcinom

83. Fluidothorax, pleurální syndrom

84. Akutní a chronická respirační insuficience

85. Nemoci mediastina

86. Anémie – klasifikace, etiopatogeneze, symptomatologie

87. Principy hemoterapie

88. Sideropenické anémie

89. Megaloblastové anémie

90. Hemolytické anémie a anémie chronických onemocnění

91. Myelodysplastický syndrom

92. Myeloproliferativní onemocnění

93. Plasmocytom a ostatní paraproteinémie

94. Poruchy krevní srážlivosti - krvácivé stavy

95. Poruchy krevní srážlivosti – trombofilní stavy

96. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie

97. Degenerativní onemocnění kloubů a páteře

98. Chronická zánětlivá onemocnění kloubů, revmatoidní artritida

99. Revmatická horečka

100. Bechtěrevovova choroba a spondylartritidy

101. Difúzní choroby pojivové tkáně (systémová sklerodermie, polymyositida a dermatomyositida)

102. Systémový lupus erytematodes

103. Osteoporóza a osteomalacie

104. Hyperurikémie a dna

105. Porfyrie

106. Krvácení do zažívacího traktu

107. Choroby jícnu

108. Peptický vřed žaludku a duodena

109. Nádory žaludku

110. Nespecifické střevní záněty

111. Polypy a nádory tlustého střeva a konečníku

112. Nenádorová onemocnění tlustého střeva – divertikulóza, divertikulitida

113. Funkční poruchy zažívacího traktu, coeliakie

114. Malabsorpční syndrom

115. Cholelitiáza a její komplikace

116. Akutní pankreatitidy

117. Chronické pankreatitidy

118. Akutní hepatitidy

119. Chronické hepatitidy

120. Jaterní cirhózy

121. Klasifikace, komplikace, terapie a prognóza portální hypertenze

122. Akutní a chronické jaterní selhání

123. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu

124. Odlišnosti průběhu, klinického obrazu, diagnostiky a léčby chorob ve stáří

125. Funkční geriatrická vyšetření

126. Syndrom geriatrické křehkosti

127. Racionální farmakoterapie ve stáří

ZÁKLADNÍ OTÁZKY Z OBORU NEMOCI Z POVOLÁNÍ A TOXIKOLOGIE

1. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, seznam nemocí z povolání, sociálně-právní důsledky a odškodňování nemocí z povolání

2. Profesionální bronchiální astma a alergická rinitida

3. Profesionální exogenní alergická alveolitida – akutní a chronická forma

4. Onemocnění z azbestu – nádorová a nenádorová

5. Silikóza plic

6. Uhlokopská pneumokonióza

7. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými plyny a toxickými látkami: chlór, oxidy dusíku, horečka z kovů

8. Intoxikace olovem

9. Intoxikace rtutí

10. Intoxikace pesticidy (organofosforovými a karbamátovými insekticidy, warfarinovými rodenticidy)

11. Intoxikace metylalkoholem, etylenglykolem a etylalkoholem

12. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzín, toluen, trichloretylen, benzen, tetrachlormetan)

13. Intoxikace oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a kyanidy

14. Intoxikace methemoglobinizujícími látkami - anilín, nitrobenzen, léky, afrodiziaka (poppers)

15. Intoxikace houbami - muchomůrka hlízovitá, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový

16. Intoxikace léky - obecné pokyny, otravy benzodiazepiny, paracetamolem, morfinem, antidepresivy

17. První pomoc při akutních intoxikacích léky a po požití kyselin a louhů – obecné zásady, význam a dávkování aktivního uhlí; funkce Toxikologického informačního střediska

18. Deterministické účinky ionizujícího záření - nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility; diagnostika, odhad dávky a léčení

19. Problematika profesionálních karcinogenů - chemické a fyzikální karcinogeny, klasifikace IARC, kritéria pro uznávání profesionálních tumorů v ČR

20. Profesionální onemocnění nervů, cév, kostí a kloubů horních končetin z vibrací, diagnostika, klinická a hygienická kritéria

21. Profesionální onemocnění nervů a pohybového aparátu z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatížení končetin; diagnostika, klinická a hygienická kritéria

22. Kožní profesionální onemocnění – alergická i nealergická; diagnostika

DIFERENCIÁLNĚ DIAGNOSTICKÉ OTÁZKY

1. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi

2. Diferenciální diagnostika synkop

3. Diferenciální diagnostika hypertenze

4. Diferenciální diagnostika systolických srdečních šelestů

5. Diferenciální diagnostika diastolických srdečních šelestů

6. Diferenciální diagnostika hematurie

7. Diferenciální diagnostika proteinurie

8. Diferenciální diagnostika otoků dolních končetin

9. Diferenciální diagnostika dehydratace

10. Diferenciální diagnostika dušnosti

11. Diferenciální diagnostika kašle

12. Diferenciální diagnostika hemoptýzy

13. Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů

14. Diferenciální diagnostika pleurálních výpotků

15. Diferenciální diagnostika nemocí spojených s bronchiální obstrukcí

16. Diferenciální diagnostika stavů bezvědomí

17. Diferenciální diagnostika dyslipoproteinémie

18. Diferenciální diagnostika anémie

19. Diferenciální diagnostika hepatopatosplenomegalie

20. Diferenciální diagnostika lymfadenopatie

21. Diferenciální diagnostika krvácivých stavů

22. Diferenciální diagnostika bolestí břicha

23. Diferenciální diagnostika zvracení

24. Diferenciální diagnostika enterorhagie

25. Diferenciální diagnostika ikterů

26. Diferenciální diagnostika ložiskových jaterních procesů

27. Diferenciální diagnostika střevních zánětů

28. Diferenciální diagnostika ascitu

29. Diferenciální diagnostika febrilních stavů

30. Diferenciální diagnostika bolestí kloubů

31. Diferenciální diagnostika bolesti v končetině

32. Diferenciální diagnostika hypoglykemických stavů

33. Diferenciální diagnostika ileózních stavů

34. Diferenciální diagnostika levostranného srdečního selhání

35. Diferenciální diagnostika pravostranného srdečního selhání

36. Diferenciální diagnostika plicní hypertenze

37. Diferenciální diagnostika perikardiálních výpotků

38. Diferenciální diagnostika náhlé změny hmotnosti

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (22.11.2021)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
  • Nefrologie (prof.Matoušovic)
  • Diabetologie
  • Choroby z povolání
  • Pulmologie (prof.Marel)
Pneumotorax, hemoptýza, nemoci mediastina, pleurální syndrom, pneumonie, tuberkulóza, astma bronchiále, akutní i chronická respirační insuficience, transplantace plic, plicní fibrózy bronchogenní karcinom, CHOPN, profesionální plicní fibrózy, alergická plicní onemocnění, poškození dých. cest a plic dráždivými a toxickými látkami.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK