PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické lékařství - D0112029
Anglický název: Practical Medicine
Zajišťuje: Výukové pracoviště praktického lékařství (13-822)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Anna Frühaufová
Prerekvizity : D0110369
Anotace
Všeobecné praktické lékařství, resp. primární péče, komunitní péče, bio-psycho-sociální model přístupu ke zdravotní péči
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Cíl předmětu

Plné zapojení studenta do provozu všeobecné praxe ve smyslu medicínském, zdokonalení jeho manuálních technik a propedeutických dovedností, cvičení v diferenciální diagnostice a indikací pomocných vyšetření, navržení správného terapeutického postupu resp. směrování další péče.

Obsahové zaměření přednášek a seminářů:

Hlavní náplň předmětu tkví v praxi v ordinacích všeobecného praktického lékaře - školitele.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem.

Poslední úprava: Havlová Marie (10.05.2019)
Literatura

Válková a kol. Praktické lékařství, Karolinum 2004

Válková a kol. manuál praktického lékaře - školitele, Galén 2006

Seifert a kol. Všeobecné praktické lékařství, Grada 2005

Videokonzultační DVD materiály zpracované pracovníky výukového pracoviště a studenty vyšších ročníků

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7501

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (12.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK