PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
K10 - Chirurgická klinika - D0110CHIR
Anglický název: Clinical 10 days - Department of Surgery
Zajišťuje: Chirurgická klinika (13-371)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Neslučitelnost : D0110ARO, D0110BIO, D0110DER, D0110GNEO, D0110GYN, D0110IMU, D0110INF, D0110INT, D0110KAR, D0110KDHO, D0110KDCH, D0110KVCH, D0110MIK, D0110NEUR, D0110NEURD, D0110NCHK, D0110OCNI, D0110ONK, D0110ORL, D0110ORT, D0110PED, D0110PNE, D0110PSY, D0110REH, D0110STO, D0110URO
Je neslučitelnost pro: D0110ARO, D0110URO, D0110DER, D0110GNEO, D0110GYN, D0110IMU, D0110INF, D0110INT, D0110KAR, D0110KDHO, D0110KDCH, D0110KVCH, D0110MIK, D0110NEUR, D0110NEURD, D0110NCHK, D0110OCNI, D0110ONK, D0110ORL, D0110ORT, D0110PED, D0110PNE, D0110PSY, D0110REH, D0110STO, D0110BIO
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Od akademického roku 2013/2014 je pro studenty 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství - výuka v českém i anglickém jazyce nový 10denní výukový blok klinického oboru (označený jako K10 - Klinických 10 dní) dle výběru studenta a možností jednotlivých klinických pracovišť. Studenti se na pracovišti zúčastní běžného klinického provozu pod vedením jmenovitě určeného asistenta/sekundáře. Student se seznámí s chodem kliniky/oddělení, bude přítomen odborným ambulantním vyšetřením, pod dohledem bude provádět denní vizity, zúčastní se seminářů, indikačních vizit, rentgenových vizit apod. Student si zvolí obor, který mu mezi klinickými obory připadá nejpřitažlivější (dle kapacit jednotlivých pracovišť) a věnuje se pak práci, která by měla pokud možno co nejvíce připomínat skutečnou práci sekundárního lékaře na daném oddělení. Umožní mu to efektivně integrovat znalosti do té doby získané z různých oborů a systémem „shadowing the doctor“ a eventuelně „shadowing the patient“ se podrobně seznámit s chodem daného oddělení/kliniky. Zároveň získá hlubší pohled na obor, ve kterém by potenciálně mohl po ukončení studia působit.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK