PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP - Klinická praxe v ordinaci praktického lékaře - školitele - D0108288
Anglický název: Clinical practice in the surgery of the general practitioner - supervisor
Zajišťuje: Výukové pracoviště praktického lékařství (13-822)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Libuše Válková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK