PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace - D0108067
Anglický název: Rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Prerekvizity : D0105340, D0105454
Anotace -
Předmět rehabilitace poskytuje studentovi základní přehled rehabilitačních, diagnostických, terapeutických a organizačních opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti u osob se zdravotním postižením. Zdůrazněn je interdisciplinární přístup k pacientovi, funkční pohled na diagnostické a terapeutické přístupy a integrace léčebné rehabilitace s dalšími typy rehabilitace (sociální, pedagogická, pracovní rehabilitace) i s diagnosticko-terapeutickými přístupy které jsou využívány v rámci ostatních lékařských oborů. Student je seznámen se základními postupy které jsou zaměřené na ovlivnění funkčního deficitu, tj. fyzioterapie, ergoterapie, fyzikální medicína, balneologie a myoskeletální rehabilitace.
Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Cíl předmětu

Seznámit studenty s funkčním klinickým vyšetřením u nejčastějších neurologických, interních a ortopedických diagnóz indikovaných k rehabilitaci. Výuka teoretických i základních praktických dovedností funkčního vyšetření pohybového systému. Teoretické základy a demonstrace nejčastěji používaných fyzioterapeutických metodik a konceptů využívaných v rámci konzervativní terapie. Seznámení studentů se základy fyzikální terapie, praktické demonstrace, kazuistiky.

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Rehabilitace

výuka studentů 2. LF UK ve 4. ročníku v rehabilitačním lékařství (196 hod. přednášek, 188 hod. stáž)

výuka studentů 2. LF UK v rehabilitačním lékařství - cizinci (66 hod. přednášek, 60 hod. stáž)

výuka bakalářského studia fyzioterapie

výuka studentů fyzioterapie na FTVS

předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného testu typu multiple choice

Bloková výuka REHABILITACE

OBLEČENÍ!

Předepsaný oděv:

bílé kalhoty, bílé tričko bez loga, bílý plášť, bílé ponožky a přezutí je nutné nosit pouze v den, kdy probíhá praktická výuka na jednotlivých odděleních. K převlečení jsou k dispozici osobní skříňky, kde se odkládá civilní oděv, který s sebou není možno nosit a odkládat v prostorách kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Dále je nutno nosit ISIC ID kartu!!!

ABSENCE mediků ve výuce dvoutýdenního bloku:

  • jsou povoleny dvě absence
  • za třetí absenci student napíše seminární práci na téma předem určené vedoucím výuky RHB (po předchozí domluvě na viktor.vesely@lfmotol.cuni.cz)
  • při víc než 3 absencích student musí výuku nahradit s dalším kruhem!
  • seminární práci odevzdá na sekretariátu Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství na adresu přednášejícího - pokud práce nesplňuje kriteria zadané práce, bude požadováno přepracování
  • při nesplnění podmínky účasti na přednáškách NEBO při nevypracování seminární práce – není možné zápočet udělit

Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky

Poslední úprava: Pecharová Michaela (20.10.2023)
Literatura

Stěžejní studijní literatura:

Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi, Galén, Praha, 2009

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7071

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (12.03.2020)
Požadavky ke zkoušce

Výuka mediků 4. ročník – rehabilitace

Kruh. Č.2

akademický rok 2023/2024

Pokud není upřesněno jinak, bude probíhat výuka ve stážovně č.2, -1.patro, uzel D

Poslední úprava: Pecharová Michaela (12.03.2024)
Sylabus
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Úvod do rehabilitace, mezinárodní funkční klasifikace, úlohy rehabilitačního lékaře

Rehabilitace sociální

Ergoterapie

Lázeňská léčba

Základy funkčního klinického vyšetření v rehabilitaci (svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, vyšetření reflexů, poruchy rovnováhy)

Techniky fyzioterapie a myoskeletální přístupy

Fyzikální terapie

Funkční diagnostika a terapie hybného systému

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace

Klinické vyšetření plicních funkcí, techniky respirační fyzioterapie

Funkční klinické vyšetření a rehabilitace pacientů s nejčastějšími neurologickými diagnózami

Vyšetření a terapie motorických funkcí dítěte, rehabilitační techniky používané v pediatrii

Vyšetření spinálního pacienta, rehabilitace na spinální jednotce

Poslední úprava: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Vstupní požadavky

VÝUKA PRO VŠECHNY KRUHY BUDE PROBÍHAT V POSLUCHÁRNĚ Č.2 NA KLINICE REHABILITACE A TVL, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poslední úprava: Pecharová Michaela (08.10.2018)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD0108067x01

Okruhy studentů
M4.1.VSEOB
Po 04.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

4.3.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.15 – 10.15

MUDr. Veselý

Léčebná rehabilitace v Neurologii

10.30  – 11.50    

MUDr. Veselý

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

12.00-14.00

Mgr. Oplatková

 

 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 05.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

5.3.

 

Techniky respirační fyzioterapie

7.45 – 10.15

As. Mgr. Kučerová

Sociální rehabilitace

11.00-12.00    

Mgr. Vrábelová


 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 06.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

6.3.

 

08:00 – 10:00

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                               

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 07.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

7.3.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

8.45 – 11.15 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

„Posilovna“, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 08.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

8.3.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

9:30 – 13:00

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 11.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

11.3.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.30 – 10.30            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

11.00-13.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 12.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

12.3.

 

Komplexní management spasticity

8.30 – 10.30

Prim. MUDr. Kővári, Ph.D., MHA

 

10.45 – 12.45   

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

As. Mgr. Demeková

   

                                        

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 13.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

13.3.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Ergoterapie

11.30  – 13.00    

Bc. Balková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 14.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

14.3.

 

Praxe na oddělení – skupina 1-3: 8.30 -10.50

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Kolářová)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

11:00 – 14:00

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 15.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

15.3.

 

Praxe na oddělení – skupina 4: 8.00 -10.00

Ambulance pro dospělé pacienty : -1.patro, uzel D(MUDr. Pešicová)

Ultrazvuk v ambulanci RHB lékaře

10:10 - 12:10

MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D.

Stážovna č.2, -1.patro, uzel D

 

Zkouška formou online testu

12:30 – 12.50

Mgr. Dvořáková

Ústav ÚVI

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x02

Okruhy studentů
M4.2.VSEOB
Po 25.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

25.3.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

8.15-12.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

12:15 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 26.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

26.3.

 

Techniky respirační fyzioterapie

7.45 – 10.15

As. Mgr. Kučerová

Komplexní management spasticity

10.30 – 12.30

Prim. MUDr. Kővári, Ph.D., MHA

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 27.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

27.3.

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

8.00 – 10.00       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 28.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

28.3.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

7:30 – 8:50

MUDr. Veselý

Diagnostika a terapie hybného systému

9.00 – 11.15 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

„Posilovna“, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 29.03.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek 29.3.

Svátek

Svátek

Svátek

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 01.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí 1.4.

Svátek

Svátek

Svátek

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 02.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

2.4.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 03.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

3.4.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Ergoterapie

11.20  – 12.50    

Bc. Balková

Rehabilitační ošetřovatelství

13:00 – 13:30

As. Mgr. Babková

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 04.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

4.4.

 

Praxe na oddělení – skupina 1-3: 8.30 -10.50

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Wohlová)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty : -1.patro, uzel D (MUDr. Kolářová)

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

11.00 – 13.00         

 As. Mgr. Demeková

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 05.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

5.4.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

7:45 – 10:30

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

Léčebná rehabilitace v Neurologii

10.45  – 12.10    

MUDr. Veselý

Bude upřesněno

 

Zkouška formou online testu

12:30 – 12.50

Mgr. Dvořáková

Ústav ÚVI

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x03

Okruhy studentů
M4.3.VSEOB
Po 15.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

15.4.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.20 – 09.55

MUDr. Veselý

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

10.00 – 12.00         

 As. Mgr. Demeková

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

12:15 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 16.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

16.4.

 

Techniky respirační fyzioterapie

7.45 – 10.15

As. Mgr. Kučerová

Komplexní management spasticity

10.30 – 12.30

Prim. MUDr. Kővári, Ph.D., MHA

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 17.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

17.4.

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

8.00 – 10.00       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 18.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

18.4.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

9.00 – 11.15 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1. patro, uzel D

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 19.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

19.4.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

9:30 – 13:00

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 22.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

22.4

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.30 – 10.30            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

11.00-13.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 23.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

23.4.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 24.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

24.4.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Stážovna č.2

Ergoterapie

11.30  – 13.00    

Bc. Balková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 25.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

25.4.

 

Praxe na oddělení: 8.30 -10.50

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Wohlová)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Slivkou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty : -1.patro, uzel D (MUDr. Kolářová)

 

Léčebná rehabilitace v Neurologii

11.00  – 13.00    

MUDr. Veselý

 

SP2

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 26.04.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

26.4.

 

Samostudium učebních materiálů na MOODLE

Ultrazvuk v ambulanci RHB lékaře

10:10 - 12:10

MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D.

Stážovna č.2, -1.patro, uzel D

 

Zkouška formou online testu

12:30 – 12.50

Mgr. Dvořáková

Ústav ÚVI

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x04

Okruhy studentů
M4.4.VSEOB
Po 02.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

2.10.

 

Léčebná rehabilitace v Neurologii

8.30 – 11.00

Prof. MUDr. Kobesová, Ph.D.        
Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

11.30  – 13.30    

MUDr. Rybka

Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok

 
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 02.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

4.12.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.15 – 10.45

MUDr. Veselý

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

11: 00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 03.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

5.12.

 

Techniky respirační fyzioterapie

9.15 – 11.45

As. Mgr. Kučerová

Sociální rehabilitace

12.15-13.15    

Mgr. Vrábelová

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 03.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

3.10.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

7.45 -10.15

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok

 

 

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

10.30 – 12.30         

 As. Mgr. Demeková

Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 04.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

4.10.

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

8.00 – 10.00       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.          

Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok                                   

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                       

Bc. Šedivá

Malá pravá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok                                   

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 04.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

6.12.

 

Ergoterapie

8.45  – 10.15    

Bc. Balková

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 05.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

5.10.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

9.30-11.15

Mgr. Oplatková

Malá levá posluchárna, -1.patro, posluchárenský blok                                   

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 05.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

7.12.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 06.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

6.10.

 

 

Samostudium online materiálů

8:00 – 13:00

 


prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 06.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

       8.12.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Léčebná rehabilitace v Neurologii

9.30  – 11:30    

MUDr. Veselý

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Pondělí

9.10.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.00 – 10.00            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

SP1 , Snížené přízemí, posluchárenský blok                                    

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

10.15-11.45

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

12:00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

SP1 , Snížené přízemí, posluchárenský blok                                   

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Pondělí

11.12.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.30 – 10.30            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

11.00-13.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Úterý

10.10.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

8.00 – 10.15 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

SP1 , Snížené přízemí, posluchárenský blok                                   

 

Techniky respirační fyzioterapie

10.30 – 13.00

As. Mgr. Kučerová

SP1 , Snížené přízemí, posluchárenský blok                                   

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Úterý

12.12.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Středa

13.12.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

8.00 – 11.00 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

11.15 – 13.15       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Středa

11.10.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

SP1 , Snížené přízemí, posluchárenský blok  nebo Lehárna, -1. patro, uzel D (dle kapacit)                   

Ergoterapie

12.00  – 13.30    

Bc. Balková (Čj)

SP1 , Snížené přízemí, posluchárenský blok                                   

                                   

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Čtvrtek

14.12.

 

Praxe na oddělení: 8.30 - 11:15

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Schützner)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty: -1. patro, uzel D (MUDr. Klimošová – výuka proběhne v ordinaci MUDr. Wohlové)

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

11.30 – 13.30         

 As. Mgr. Demeková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Čtvrtek

12.10.

 

Praxe na oddělení – ještě bude upřesněno: 8.30 -13.00

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Schützner/MUDr. Klimošová – bude upřesněno

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská)

Centrum spasticity (MUDr.Tuček)  od 9.00

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty (MUDr. Wohlová)

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Pátek

15.12.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

8.00 – 12.30   

As. PhDr. Petr Bitnar,

Lehárna, -1. patro, uzel D

Zkouška formou písemného testu

12.45 – 13.05

PhDr. Petr Bitnar

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
cvičení

Pátek

13.10.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

8.00 – 12.30   

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Lehárna, -1. patro, uzel D

Zkouška formou písemného testu

12.45 – 13.05

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x05

Okruhy studentů
M4.5.VSEOB
Po 01.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení STÁTNÍ SVÁTEK prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 02.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

2.1.

Techniky respirační fyzioterapie

8.00 – 10.20

As. Mgr. Kučerová

 

Ergoterapie

10.30 – 12.30   

Bc. Balková    

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 
 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 03.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

3.1.

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

8.00 – 10.00       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 04.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

4.1.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.00 – 9.45

MUDr. Veselý

 

Diagnostika a terapie hybného systému

10.00 – 11.30 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.40-13.25

As. Mgr. Čech

 

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.40-13.25

As. Mgr. Čech

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 05.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

 

5.1.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Léčebná rehabilitace v Neurologii

9.30  – 11.30    

MUDr. Veselý

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 08.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

8.1.

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.00 – 10.00            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

10.15-11.45

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

12:00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 09.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

9.1.

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 10.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

 

 

 

 

Středa

10.1.

 

 

 

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

 

 

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

11.15  – 13.15    

As. Mgr. Demeková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 11.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

11.1.

 

Praxe na oddělení: 8.30 -13.00

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Kolářová)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty (MUDr. Wohlová)

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 12.01.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

12.1.

Ultrazvuk v ambulanci RHB lékaře

08:00 - 10:00

MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D.

Prostor bude upřesněn

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

10:15 – 12:15

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

Zkouška formou písemného testu

12:20 – 12.40

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x06

Okruhy studentů
M4.6.VSEOB
Po 23.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

23.10.

 

Pokud nebude určeno jinak bude výuka probíhat v místnosti SP1, Snížené přízemí, Posluchárenský blok

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.00 – 11.00

MUDr. Stejskal

Léčebná rehabilitace v Neurologii

11.30  – 13.30    

MUDr. Rybka

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 24.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

24.10.

 

Techniky respirační fyzioterapie

7.45 – 10.15

As. Mgr. Kučerová

Vyuka s Mgr. Kučerovou je pro nemoc dnes bez  náhrady zrušena.  Veškerý studijní  material najdete na Moodle.

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

10.30 – 12.30         

 As. Mgr. Demeková

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 25.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

25.10.

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

8.00 – 10.00       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 26.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

26.10.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

8.00 – 11.00 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1. patro, uzel D

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 27.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

27.10.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Ergoterapie

9.30  – 11.00    

Bc. Balková

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 30.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

30.10.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.00 – 10.00            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

10.15-11.45

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

12:00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 31.10.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

31.10.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 01.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

1.11.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

7.15 – 9.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Studentská vědecká konference

RHB sekce v Malé pravé posluchárně od 9:00 -Zvýšení pohybové aktivity po pandemii covidu-19 / The movement activity enhancement after the COVID-19 pandemics

Posluchárenský blok

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 02.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

2.11.

 

Praxe na oddělení: 8.30 - 13.00

Od 9:00 probíhá studentská vědecká konference (SVK), kam mají mít studenti umožněn přístup, pokud někdo tedy poprosí, že by chtěl jít na SVK, prosím o jejich uvolnění z praxe

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Schützner/MUDr. Klimošová – bude upřesněno)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty (MUDr. Wohlová)

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 03.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

 

3.11.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

8.00 – 12.30   

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Lehárna, -1. patro, uzel D

Zkouška formou písemného testu

12.45 – 13.05

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x07

Okruhy studentů
M4.7.VSEOB
Po 22.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Pondělí

22.1.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.20 – 10.45

MUDr. Rybka

 

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

11:00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

 

 

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 23.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Úterý

23.1.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -10.30

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

10.30 – 12.30         

 As. Mgr. Demeková

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 

St 24.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Středa

 

24.1.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 10.35 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.45 – 13.15                     

Bc. Šedivá

Čt 25.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Čtvrtek

25.1.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

8.45 – 11.15

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1. patro, uzel D

Pá 26.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Pátek

 

26.1.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Samostudium materiálů na MOODLE

Po 29.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Pondělí

29.1.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.00 – 10.00            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

10.15-12.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Léčebná rehabilitace v Neurologii

12:10 – 14:00

MUDr. Veselý

 

Út 30.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Úterý

30.1.

 

Komplexní léčba spasticity

Roztroušená skleróza

8.30 – 10.30 

Prim. MUDr. Kővári, Ph.D., MHA

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

St 31.01.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Středa

31.1.

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

8.00 – 10.00       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                                

Ergoterapie

10.30  – 12.00    

Bc. Balková

Čt 01.02.2024 8:00 - 14:00 praxe

Čtvrtek

1.2.

 

Praxe na oddělení: 8.30 -11.00

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Kolářová)

Spinální jednotka: -1C  (Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty (MUDr. Wohlová)

Techniky respirační fyzioterapie

11.15 – 13.30

As. Mgr. Kučerová

 

 

Pá 02.02.2024 8:00 - 14:00 přednáška

Pátek

2.2.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

08:00 – 10:00

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

 

Ultrazvuk v ambulanci RHB lékaře

10:10 - 12:10

MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D.

Stážovna č.2, -1.patro, uzel D

Zkouška formou online testu

12:30 – 12.50

Mgr. Dvořáková

Ústav ÚVI

 

23aD0108067x08

Okruhy studentů
M4.8.VSEOB
Po 13.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

 

13.11.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.00 – 11.00

MUDr. Stejskal

Léčebná rehabilitace v Neurologii

11.30  – 13.30    

MUDr. Rybka

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 14.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

14.11.

 

Techniky respirační fyzioterapie

7.45 – 10.15

As. Mgr. Kučerová, Ph.D.

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

10.30 – 12.30         

 As. Mgr. Demeková

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 15.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

15.11.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

7:30 – 9:30 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

9:40 – 11.40       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

12.00 – 14.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 16.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

16.11.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

9.30-10.30

As. Mgr. Čech

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 17.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

17.11.(svátek)

   

 

Svátek

 

Svátek

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 20.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

20.11.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.00 – 10.00            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

10.15-11.45

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

12:00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 21.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

21.11.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 22.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

22.11.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Ergoterapie

11.30  – 13.00    

Bc. Balková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 23.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

23.11.

 

Praxe na oddělení: 8.30 -13.00

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. bude upřesněno)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. bude upřesněno)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty (MUDr. Wohlová)

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 24.11.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

24.11.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

8.00 – 12.30   

As. Mgr. Kučerová, Ph.D.

Lehárna, -1. patro, uzel D

Zkouška formou písemného testu

12.45 – 13.05

As. Mgr. Kučerová, Ph.D.

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x09

Okruhy studentů
M4.9.VSEOB
Po 06.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

6.5.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.30 – 10.30            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

11.00-13.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 07.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

7.5.

 

Techniky respirační fyzioterapie

7.45 – 10.15

As. Mgr. Kučerová

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

10.30 – 12.30       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

Sociální rehabilitace

13.00-14.00    

Mgr. Vrábelová

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 08.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

8.5. (svátek)

 

 Svátek

Svátek

 

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 09.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

9.5.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

9.00 – 11.15 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

 

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1.patro, uzel D

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 10.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

10.5.

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

9.35 -12.35

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 13.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

13.5.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.30 – 10.15

MUDr. Veselý

Léčebná rehabilitace v Neurologii

10.30  – 11.50    

MUDr. Veselý

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

12.10 – 13.40                      

Bc. Šedivá

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 14.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

14.5.

 

Komplexní management spasticity

8.30 – 10.30

Prim. MUDr. Kővári, Ph.D., MHA

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 15.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

15.5.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Ergoterapie

11.30  – 13.00    

Bc. Balková

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 16.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

16.5.

 

Praxe na oddělení: 8.30 -10.50

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Wohlová)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s MUDr. Slivkou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty : -1.patro, uzel D (MUDr. Kolářová)

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

11:00 – 14:00

Mgr. Hrbáčková

Lehárna, -1. patro, uzel D

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 17.05.2024 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

17.5.

 

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

08:00 – 10:00

As. PhDr. Petr Bitnar

Stážovna č.2, -1.patro, uzel D

 

Ultrazvuk v ambulanci RHB lékaře

10:35 - 12:10

MUDr. Jakub Jačisko, Ph.D.

Stážovna č.2, -1.patro, uzel D

 

Zkouška formou online testu

12:30 – 12.50

Mgr. Dvořáková

Ústav ÚVI

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
23aD0108067x10

Okruhy studentů
M4.10.VSEOB
Po 04.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

4.12.

 

Úvod do rehabilitačního lékařství

Role rehabilitačního lékaře

Základy vyšetření v rehabilitačním lékařství – anamnéza, myoskeletální rozbor, svalový test dle Jandy, rozpis rehabilitace

8.15 – 10.45

MUDr. Veselý

Funkční diagnostické a terapeutické techniky fyzioterapie u pacientů s interní diagnózou

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy

11: 00 – 14:00

As. PhDr. Petr Bitnar

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 05.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

5.12.

 

Techniky respirační fyzioterapie

9.15 – 11.45

As. Mgr. Kučerová

Sociální rehabilitace

12.15-13.15    

Mgr. Vrábelová

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 06.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

6.12.

 

Ergoterapie

8.45  – 10.15    

Bc. Balková

 

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                          spinální jednotce: praktické ukázky  

10.30 – 13.00                      

Bc. Šedivá

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 07.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

7.12.

 

Základní fyzioterapeutické metody a jejich využití - praxe       

8.00 – 11.00 

Mgr. Rampová

Lehárna, -1. patro, uzel D

Cvičení na posilovacích přístrojích v rámci rehabilitace (vhodné oblečení do posilovny nezbytně s sebou)

11.30-13.15

As. Mgr. Čech

Posilovna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 08.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

       8.12.

 

Rehabilitační ošetřovatelství

7:30 – 9:15

As. Mgr. Babková

 

Léčebná rehabilitace v Neurologii

9.30  – 11:30    

MUDr. Veselý

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Po 11.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pondělí

11.12.

 

Repetitorium centrálního řízení motoriky

Základy klinického vyšetření v rehabilitaci:

svalový tonus, postura, chůze, základní pohybové stereotypy, reflexy, mimovolní pohyby, poruchy rovnováhy

8.30 – 10.30            Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

Poruchy rovnováhy

Praktické postupy a demonstrace pacientů

11.00-13.00

Doc. PhDr. Čakrt, Ph.D.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Út 12.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Úterý

12.12.

 

Principy ontogeneze: diagnostika časného vývoje, CKP, Vojtova metoda    

8.00 -11.00

As.PhDr. Šafářová, Ph.D.

 

Kazuistiky. Rozbor a terapeutické úvahy pacientů na klinice rehabilitace.    

11.30-13.30

Mgr. Oplatková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
St 13.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Středa

13.12.

 

Diagnostika a terapie hybného systému

8.00 – 11.00 

Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D.

Problematika léčebné rehabilitace na                                                                           spinální jednotce      

11.15 – 13.15       

Prim. Doc. MUDr. Kříž, Ph.D.                                              

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Čt 14.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Čtvrtek

14.12.

 

Praxe na oddělení: 8.30 - 11:15

Studenti budou rozděleni do 4 skupin ke stáži na těchto odděleních Kliniky RHB a TVL:

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty: 2B (MUDr. Schützner)

Spinální jednotka: -1C  (MUDr. Hyšperská.)

Dětská rehabilitace: dětská nemocnice, suterén, dětská ambulantní část – studenti se setkají s   prim. MUDr. Dyrhonovou v  7.45! před recepcí

Ambulance pro dospělé pacienty: -1. patro, uzel D (MUDr. Klimošová – výuka proběhne v ordinaci MUDr. Wohlové)

Fyzikální terapie – rozdělení, terapeutické možnosti, zákl. indikace a kontraindikace. Praktické ukázky

11.30 – 13.30         

 As. Mgr. Demeková

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Pá 15.12.2023 8:00 - 14:00 cvičení

Pátek

15.12.

 

Postupy myoskeletální medicíny

Funkční vyšetření a terapie pacienta s poruchou hybného systému, myoskeletální techniky: mobilizace, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, techniky autoterapie

8.00 – 12.30   

As. PhDr. Petr Bitnar,

Lehárna, -1. patro, uzel D

Zkouška formou písemného testu

12.45 – 13.05

PhDr. Petr Bitnar

Lehárna, -1. patro, uzel D

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK