PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - D0105040
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Funkční změny vznikající během nemoci. Analyzuje mechanismy vedoucí ke změně funkcí a jejich symptomy a objasňuje důsledky porušení specifických funkcí pro organismus
Poslední úprava: HABET (01.08.2003)
Literatura

Guyton and Hall, Texbook of Medical Physiology, 2000, W. B. Saunders comp., 0-72-16-8677-X

Poslední úprava: HABET (01.08.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK