PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská informatika - D0103138
Anglický název: Medical Informatics
Zajišťuje: Ústav vědeckých informací (13-760)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Drahomíra Dvořáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Informatika
Prerekvizity : D01010332
Je záměnnost pro: D0103137
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (25.09.2018)
Tématickou náplní předmětu je výuka informační gramotnosti studentů všeobecného lékařství v informační společnosti ve vztahu k infomačním a komunikačním technologiím
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Čechová (25.09.2018)
  • formulovat a uplatňovat příhodnou strategii vyhledávání informací
  • využívat náležitým způsobem databáze Medline a další informační zdroje
  • vyhodnocovat kvalitu a relevanci nalezených informací
  • používat odpovídající citační standardy
  • předkládat a náležitým způsobem s kvantitativními a kvalitativními informacemi přehledně sumarizovat doložitelné údaje pocházející z vícerých zdrojů a vypracovávat k dané věci seminární práci

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Hajduková (26.10.2021)

E-learningový kurz PubMed hravě: výukový program

Feberová, J.: Jak na Medline efektivně. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7.

Šmerhovský, Z.: Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1314-7

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1.

KRČÁL, Martin a TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156, [46] s. ISBN 978-80-260-6074-1.

Další studijní materiály jsou zveřejněny na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12546

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12546

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Hajduková (17.09.2019)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
České zdroje pro výuku - Úvod, autentizace - CAS, Shibboleth, eduID. Další české zdroje pro medicínu (eCUNI a další publi systémy)

Vyhledávání - UKAŽ. Katalogy a informační brány. Souborné vyhledávače.

Publikační a citační etika. Citace. Citace Pro

Volné zdroje v medicíně. Open access zdroje, Google

Pubmed. Evidence Based Medicine

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK